Hyppää sisältöön
Artikkelit

19.05.2022 11:00

PAMin kevätvaltuusto korosti jäsenpalvelujen ja liiton näkyvyyden merkitystä

Jäsenpalvelujen merkitys, liiton näkyvyys ja jäsenmäärän kehitys nousivat esiin kevätvaltuuston puheenvuoroissa. Linjaus jäsenmaksumallin kehittämisestä sai kiitosta.

Anni Hasunen ja Marika Ruusunen iloitsivat valtuuston hyvästä yhteishengestä. Kuva: Minttu Sallinen

PAMin valtuusto istui kaksipäiväistä kevätkokoustaan 17.−18.5. Helsingissä. Mukana olivat myös ensimmäisen kauden valtuustolaiset Anni Hasunen Turusta ja Marika Ruusunen Joensuusta.

”Valtuustossa oltiin hyvässä yhteisymmärryksessä ja samaan suuntaan menossa”, kiitteli huoltamotyöntekijänä ja myyjänä työskentelevä Hasunen kokouksen henkeä.

Euromääräiset korotukset saavat kannatusta

Kuluneen kevään työehtosopimusratkaisut ovat mietityttäneet sekä Hasusta että Ruususta. Molemmat tunnistavat pienipalkkaisten ahdingon inflaatiopaineissa.

Hiusalalla työskentelevä Ruusunen painottaa myös yleissitovan työehtosopimuksen merkitystä. Hiusalan työehtosopimus menetettiin 2018 marraskuussa.

”Yleisitovan tesin menetys on todella iso asia. Osa kampaajista on kuitenkin kaupan tesin alla, ja tämä asettaa meidät eriarvoiseen asemaan.”

Puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen kiitti puheessaan jäsenistöä panoksesta alkuvuoden työehtosopimusneuvotteluihin todeten samalla, että nykymuodossaan työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmä ei toimi.

Rönni-Sällinen toisti vappuna asettamansa toiveen, että syksyn palkkaneuvotteluihin lähdettäisiin yhteisellä, euromääräisellä tavoitteella. Tämä kuroisi palkkaeroa umpeen ja toisi solidaarisuuden takaisin neuvotteluihin.

”Euromääräisten korotusten haku on hyvä asia. Se olisi reilumpaa pienituloisia ajatellen”, kannustaa Ruusunen.

Jäsenpalvelujen laatu ja liiton näkyvyys on varmistettava

Keskustelu jäsenpalvelujen laadusta ja määrästä kietoutui huoleen jäsenmäärän kehityksestä. Valtuuston puheenvuoroissa peräänkuulutettiin liiton perusviestin kirkastamista ja monikanavaista näkymistä.

”Jäsenpalvelujen on oltava kunnossa ja helposti saatavilla. Myös luottamusmiehen pitäisi löytyä mahdollisimman monelta työpaikalta. Jos näin ei ole, yhteydenottoja valuu ammattiosastoille. Mutta me emme tietenkään voi varsinaista neuvontaa antaa”, kiteyttää Hasunen.

Liitossa on parhaillaan käynnissä jäsenpalvelujen kehitystyö ja verkkosivujen uudistusprojekti starttaa täydellä teholla heti kesälomien jälkeen. Samassa yhteydessä on tarkoitus kirkastaa PAMin brändiä.

”Olemme jääneet jälkeen uudistumisessa. Muun muassa verkkosivut on uudistettava, helppous ja löydettävyys ovat A ja O. Meillä on hyviä palveluja, mutta kaikki jäsenet eivät niitä tiedä”, alleviivaa Ruusunen muutostarvetta.

Nuorten kiinnittäminen liittoon nähtiin ratkaisevan tärkeäksi. Palvelualalle opiskelevat on saatava opiskelijajäseniksi ja työelämään siirtyessään varsinaisiksi jäseniksi.

”Jäsenille on tärkeää, että on yhteistä tekemistä − ja tapahtumien pitää olla ”freesejä”! Tässä ammattiosastoilla on todella tärkeä rooli”, korostivat Hasunen ja Ruusunen omaa rooliaan jäsenkiinnittymisessä.

Jäsenmaksumallin linjauksessa korostui solidaarisuuden periaate

Kevätkokouksessa tehtiin periaatepäätös myös liiton tulevasta jäsenmaksumallista. Pohdittavina olivat nykyisenkaltainen prosentuaalinen malli sekä euromääräinen malli eri variaatioineen.

Toiminnanjohtaja Heidi Lehikoinen korosti puheenvuorossaan maksumallin vaikutusta liiton jäsenmäärän kehitykseen, liiton talouteen ja toimintaan sekä jäsenten solidaariseen kohteluun.

Prosentuaalinen jäsenmaksumalli koettiin edelleen hyväksi ja oikeudenmukaiseksi esimerkiksi osa-aikaisessa työsuhteessa olevia jäseniä kohtaan. Itse maksusysteemissä nähtiin kehitettävää.

”Iso kysymys on, miten jäsenmaksu olisi kaikista yksinkertaisin maksaa. Erityisesti nuorten osalta tämä korostuu.  Jäsenmaksun määrä ei välttämättä ole oleellisin kysymys”, Hasunen kuvasi tuntumaansa tilanteeseen.

Valtuuston yhteinen päätöslauselma oli, että jäsenmaksumallia edistetään prosentuaalisen rakenteen pohjalta huomioiden mahdollinen jäsenmaksukatto. Lopullisesti jäsenmaksumallista päätetään syksyn valtuustossa.

 

Valtuusto pääsi kukittamaan myös hallituksen uudet jäsenet Mikko Ruokosen, Merja Lehdon ja Päivi Vuorinen-Vilénin. Tehtävänsä hallituksessa jättivät Christian Karau, Satu Kuosmanen ja Petri Järvinen.

Valtuusto toivotti uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi ja kiitti samalla tehtävänsä jättäneitä antamastaan panoksesta.

Avainsanat:

PAMin hallinto

Haku