Hyppää sisältöön
Tiedotteet

03.05.2024 08:49

PAMin suhdannebarometri: Palvelualojen työllisyystilanne koetaan aiempaa heikommaksi

Huomattava osuus kiinteistöpalvelu- ja vartiointialan työntekijöistä ei usko löytävänsä tarvittaessa lainkaan uutta työpaikkaa. Matkailu- ja ravintola-alalla on nähty selkeä käänne heikompaan työnantajana toimivien yritysten myynnissä.

Tilastografiikka, jossa vastaukset vuosilta 2014-2023 kysymykseen Oma talouteni nyt verrattuna 3 kk:n takaiseen.

Suomen heikentynyt työllisyystilanne näkyy Palvelualojen ammattiliitto PAMin tuoreimman suhdannebarometrin vastauksissa, kertoo PAMin pääekonomisti Olli Toivanen. Kasvava osuus suhdannebarometriin vastanneista PAMin jäsenistä ei usko löytävänsä lainkaan uutta työpaikkaa, jos he jäisivät nyt työttömiksi.

Kiinteistöpalvelualalla näiden vastaajien osuus on kasvanut edellisen kyselyn 17,2 prosentista 21,3 prosenttiin, ja vartiointialalla uutta työpaikkaa ei usko löytävänsä 21,5 prosenttia vastaajista, kun vielä edellisessä kyselyssä vastaava osuus oli vain 15,0 prosenttia. Poikkeuksena toimii kaupan ala, jolla niiden vastaajien osuus, jotka eivät usko löytävänsä enää uutta työpaikkaa, on pienentynyt edellisestä kyselystä.

– Toisaalta myös kaupan alalla aiempaa harvempi vastaaja uskoo löytävänsä töitä tarvittaessa jo kolmen kuukauden sisällä, Toivanen huomauttaa.

Vastaajat kertovat työnantajayritysten myynnin heikentymisestä

Kaikista suhdannebarometriin vastanneista 29,7 prosenttia kertoi työnantajansa myynnin kasvaneen ja 29,9 prosenttia kertoi sen heikentyneen vuodentakaiseen verrattuna. Edellisen kerran näiden lukujen erotus eli saldoluku oli negatiivinen alkuvuonna 2021, kun palvelualoilla kärsittiin vielä koronaepidemian johdosta asetetuista rajoitustoimista.

– Palvelualat ovat kannatelleet taloutta viimeisen vuodet, kun teollisuus ja rakentaminen ovat vaipuneet taantumaan, Toivanen kertoo.

– Ostovoiman heikentyminen on kuitenkin varjostanut kuluttajapalveluiden kehitystä jo pidemmän aikaa. Kevään aikana voimaan astuneet sosiaaliturvan leikkaukset sekä arvonlisäveroon suunniteltu korotus heikentävät kulutusmahdollisuuksia myös jatkossa.

Matkailu- ja ravintola-alan yritysten talous on koetuksella

Selkein käänne heikompaan työnantajan myynnissä on nähty matkailu- ja ravintola-alalla, jolla työskentelevistä vastaajista 26,4 prosenttia kertoi myynnin kasvaneen ja 33,2 prosenttia kertoi sen vähentyneen. Vielä edellisessä kyselyssä vastaavat nämä osuudet olivat 37,0 ja 22,3 prosenttia.

Vaikka myynti on heikentynyt laajalti, matkailu- ja ravintola-alan vastaajista 14,8 kertoo työnantajan taloudellisen tilanteen parantuneen ja peräti 62,3 prosenttia kertoo sen säilyneen ennallaan kolmen kuukauden takaiseen verrattuna. Toivasen mukaan ala on ollut koronanjälkeiset vuodet jatkuvassa murroksessa.

– Ravintolat ovat viimeiset pari vuotta nostaneet hintoja kovaa vauhtia. Kustannusten kasvu on jo hiipunut mutta samalla kysyntäkin on kääntynyt laskusuuntaan. 

Tiedot perustuvat PAMin tekemään kyselyyn, joka toteutettiin 1.−14.4.2024. Kyselyyn vastasi 1288 PAMin jäsentä. PAM julkaisee suhdannebarometrin vuosineljänneksittäin.

Avainsanat:

elinkeinot talous

Haku