Hyppää sisältöön
Tiedotteet

30.01.2024 14:28

PAMin suhdannebarometri: Turvallisuusalan laskusuhdanne lisää huolta vastaajien työllisyystilanteesta

Aiempaa useampi suhdannebarometriin vastanneista palvelualojen työntekijöistä kertoo nyt työnantajayrityksen vaikeuksista. Turvallisuusalan sekä matkailu- ja ravintola-alan työntekijät kokevat myös työmarkkinatilanteensa heikentyneen viime kuukausina.

PAMin suhdannebarometri: Turvallisuusalan laskusuhdanne lisää huolta vastaajien työllisyystilanteesta

Aiempaa useampi suhdannebarometriin vastanneista palvelualojen työntekijöistä kertoo nyt työnantajayrityksen vaikeuksista. Turvallisuusalan sekä matkailu- ja ravintola-alan työntekijät kokevat myös työmarkkinatilanteensa heikentyneen viime kuukausina.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin suhdannebarometriin vastanneista turvallisuusalan työntekijöistä 32,2 prosenttia kertoo työnantajansa myynnin vähentyneen vuoden takaiseen verrattuna. Osuus on suurin sitten loppuvuoden 2020. 

”Vartiointipalveluiden myynnin kehitys on ollut jo reilun vuoden verran alavireistä. Ala toipui koronakuopasta vauhdikkaasti, mutta liikekiinteistöjen hiljeneminen lisääntyneen etätyön myötä varjosti jo tuolloin pidemmän aikavälin näkymiä”, selittää PAMin pääekonomisti Olli Toivanen.

Myynnin heikentyminen on vaikuttanut myös turvallisuusalan vastaajien näkemyksiin työmarkkinatilanteestaan. Heistä 23,7 prosenttia kertoo nyt työttömyyden uhan lisääntyneen kohdallaan, kun vielä edellisessä suhdannebarometrissa kolme kuukautta sitten vastaava osuus jäi 16,7 prosenttiin.

Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden taloustilanne heikentynyt

Kiinteistöpalvelualan työntekijöistä poikkeuksellisen harva kertoo taloudellisen tilanteensa parantuneen. Alan vastaajista vain 5,7 prosenttia kertoo taloudellisen tilanteensa olevan parempi nyt kuin kolme kuukautta aiemmin. Osuus on pienin sitten alkuvuoden 2020, jolloin koronaepidemia oli juuri saavuttanut Suomen.

”Etenkin siivousalalla merkittävä osa työntekijöistä on joutunut viime vuosina paikkaamaan työtulojen puutteellisuutta etuuksilla kuten yleisellä asumistuella. Vuodenvaihteessa voimaan astunut etuuksien indeksijäädytys ja huhtikuussa voimaan astuvat asumistuen leikkaukset heikentävät valitettavasti näiden henkilöiden toimeentuloa entisestään”, Toivanen toteaa.

Kaupan alalla nähtiin puolestaan pientä parannusta vastaajien taloustilannetta kuvaavissa kysymyksissä, joskin lähtötilanne oli poikkeuksellisen vaikea. Oman taloustilanteensa kertoo nyt parantuneen kolmen kuukauden takaiseen verrattuna 8,1 prosenttia alan vastaajista, kun edellisessä kyselyssä tämä osuus jäi 4,5 prosenttiin.

Heikosta taloustilanteestaan huolimatta kiinteistöpalvelualan vastaajat eivät koe työmarkkinatilanteensa heikentyneen. Nyt alan vastaajista 50,3 prosenttia ei koe lainkaan työttömyyden uhkaa, kun vielä edellisessä kyselyssä vastaava osuus oli 41,2 prosenttia.

”Työttömien määrä on pysynyt viime vuodet tasaisena kiinteistöpalvelualan ammateissa, vaikka alan kasvu on hidastunut. Toisaalta lomautusten määrä kääntyi loppuvuodesta jälleen kasvuun”, Toivanen huomauttaa.

Matkailu- ja ravintola-alalla aiempaa useampi kokee työttömyyden uhkaa

Matkailu- ja ravintola-alalla niiden vastaajien osuus, jotka eivät koe lainkaan työttömyyden uhkaa, jäi sen sijaan 44,4 prosenttiin, kun edellisessä kyselyssä heidän osuutensa oli peräti 51,9 prosenttia.

Matkailu- ja ravintola-alan työntekijät kertovat myös työnantajayritysten taloudellisen tilanteen heikentyneen kolmen kuukauden takaiseen verrattuna. Vastaajista 16,8 prosenttia kertoo työnantajan taloustilanteen parantuneen ja 22,8 prosenttia kertoo sen heikentyneen.

”Saldoluku eli näiden osuuksien erotus on nyt pitkästä aikaa kääntynyt negatiiviseksi. Edellisen kerran vastaava tilanne oli koronarajoitusten aikana loppuvuonna 2021”, Toivanen toteaa.

”Yritysten taloustilanteen heikkenemisestä huolimatta alan vastaajat kertovat toisaalta yhä laajalti myynnin kasvaneen vuoden takaiseen verrattuna.”

Tiedot perustuvat PAMin tekemään kyselyyn, joka toteutettiin 1.−14.1.2024. Kyselyyn vastasi 1288 PAMin jäsentä. PAM julkaisee suhdannebarometrin vuosineljänneksittäin.

Haku