Hyppää sisältöön
Artikkelit

21.05.2024 12:30

PAMin uusi strategia vastaa toimintaympäristön murrokseen

Strategiassa keskitytään liiton keskeisimpään tehtävään eli työehtojen kehittämiseen. Jäsenkehitystä ja -kokemusta vahvistamalla tuetaan paremman työelämän tavoittelua.

Viime lokakuun liittokokouksessa hyväksytyn uuden tavoiteohjelman myötä PAMissa alkoi liiton uuden strategian työstäminen. Tavoiteohjelma määrittää liittokokouskauden tavoitteet ja strategian avulla tavoitteet pyritään toteuttamaan.

PAMin toiminnanjohtaja Heidi Lehikoinen on vastannut liiton uuden strategian kokonaisuudesta.

– Toivon, että uusi strategia näyttäytyy yleisesti parempana jäsenkokemuksena pamilaisille. Neljän strategisen menestystekijän myötä kuljemme kohti visiotamme, joka on Yhdessä parempaa. Tavoittelemme aina parempaa työelämää jäsenille ja sitä tehdään yhdessä, Lehikoinen kertoo.

Heidi Lehikoinen on työskennellyt tiiviisti uuden strategian parissa.

Suuri haaste ammattiliitoille yleisesti on jäsenmääräkehityksen kääntäminen kasvu-uralle. Lehikoisen mukaan tässäkin tulee lähteä liikkeelle PAMin omien vahvuuksien tunnistamisesta.

– Ammattiliittona meidän perustehtävämme on työehtojen kehittäminen. Näinä aikoina se on meidän kilpailuvalttimme ja sitä ei Suomessa kukaan muu yksityisillä palvelualoilla tee. Haluamme pitkäaikaisia jäsenyyksiä, jolloin kiinnittyminen liittoon syntyy työehtojen ja työpaikkatoiminnan myötä.

Strategia kiteytyy neljään menestystekijään

PAMin neljä strategista menestystekijää ovat ennakoiva työehtotoiminta, vaikuttava järjestäminen, laadukkaat palvelut sekä läpileikkaava digitaalisuus.

Toimintaympäristön muutokset esimerkiksi työmarkkinapolitiikan ja sopimisen osalta vaikuttavat merkittävästi valintojen taustalla.

– Ennakoiva työehtotoiminta ja vaikuttava järjestäminen vastaavat suoraan toimintaympäristön muutoksen tuomaan haasteeseen. Meidän täytyy muutoksista huolimatta olla ajurin paikalla ennakoimassa tulevaisuuden kehityssuuntia. Jos pystymme ennakoimaan, voimme yhdessä neuvotella työntekijöille parempia työehtoja, Lehikoinen avaa kahden menestystekijän valikoitumista.

Palvelualoilla työtä tehdään paljon perinteisen virka-ajan ulkopuolella aikaisin aamusta myöhään yöhön. Siksi myös PAMin tarjoamien jäsenpalveluiden tulee olla saatavilla eri aikoina esimerkiksi uusia digitaalisia kanavia hyödyntäen.

– Laadukkaat palvelut liittyy suoraan jäsenen omaan kokemukseen meidän tuottamastamme hyödystä/avusta avusta. Palveluihin kuuluvat olennaisesti myös työpaikkojen luottamushenkilöt ja ammattiosastot, Lehikoinen sanoo.

Arvot ohjaavat toimintatapoja

Strategiassa on linjattu arvot (rohkeus, avoimuus ja arvostus), jotka näyttäytyvät PAMin toiminta- ja lähestymistapoina. Toiminnalliset arvot ovat tärkeitä, sillä kaikkea arjessa vastaan tulevaa ei voi kirjata valmiiksi paperille. Tällöin arvojen tulisi ohjata päätöksiä ja valintoja.

– Rohkeus tarkoittaa, että uskallamme kokeilla uusia asioita. Arvostuksen myötä näemme ihmisissä ja erilaisissa tavoissa toimia yhteisöä kehittävää voimaa. Avoimuus korostaa luottamusta ihmiseen ja se näkyy toiminnassa uteliaisuutena uusia ajatuksia kohtaan, Lehikoinen näkee.

Yhteiskunnallista vastuuta

Lehikoinen uskoo, että uudella strategialla PAM ohjataan kestävälle ja yhteiskunnallisesti yhä vaikuttavammalle uralle.

– Tavoitetila on, että liitto on jäsenelle helposti lähestyttävä, vahva ja vaikuttava edunvalvoja, joka on samalla jäsentensä muodostama aito yhteisö. Yhteisöllisyys ja mahdollisuus itse vaikuttaa erottaa meidät palveluita asiakkailleen tuottavasta yrityksestä. 

Lehikoinen muistuttaa, että Suomen toiseksi suurimpana ammattiliittona PAMilla on jäsentensä edunvalvonnan lisäksi myös erityinen yhteiskunnallinen vastuu.

– Yhteisönä meitä ohjaava ajatus on tuottaa aina parempaa jäsenillemme. Uskon, että suurena ammattiliittona meidän tulee myös tuoda rauhaa ja perusturvallisuuden tunnetta ihmisille, kun on toimeentulon vaikeuksia ja sota Euroopassa. Omalla toiminnallamme voimme tuoda turvaa siihen, että elämä kantaa vaikeuksista huolimatta, Lehikoinen summaa.

Teksti: Pauli Unkuri, strategiakuva: Satu Ahonen

Haku