Hyppää sisältöön
Uutiset

04.01.2023 10:00

PAMin vaikuttamistyö tuotti tulosta: ”Aiempaa useammalla työntekijällä on nyt oikeus osasairauspäivärahaan”

PAM on tyytyväinen sairausvakuutuslain muutokseen, joka tuo merkittävää parannusta palvelualojen osa-aikaisille työntekijöille. Aiempaa useammalla lähes kokoaikaista työtä tekevällä on jatkossa mahdollisuus päästä osasairauspäivärahan piiriin. Muutos on ollut jo pitkään PAMin vaikuttamistyön tavoitteena ja nyt se viimein toteutuu.

PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija Egezona Kllokoqi-Bublaku kertoo

Eduskunnan hyväksymä sairausvakuutuslain muutos tuli voimaan vuoden alusta. Lakimuutoksen ansiosta aiempaa useamman on mahdollista saada osasairauspäivärahaa. Tuen myöntämisen edellytysten muuttuessa myös tuen enimmäisaika pitenee. Muutosten tavoitteena on tukea kiinnittymistä työelämään ja paluuta kokoaikaiseen työhön.

PAM on tyytyväinen etenkin siihen, että osasairauspäivärahan edellytyksenä oleva kokoaikatyön määritelmä muuttuu. Kokoaikatyöllä tarkoitetaan jatkossa työtä, jossa säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa. Määritelmän muutos on parannus erityisesti niille työntekijöille, jotka tekevät töitä lähes kokoaikaisen työntekijän työtunneilla.

”PAM on tehnyt jo pitkään vaikuttamistyötä, jotta osasairauspäivärahan myöntämisen perusteena käytettävää kokoaikatyön määritelmää muutettaisiin. Hieman alle kokoaikatyön työtunneilla työskentelevät saavat viimein oikeuden osasairauspäivärahaan. Tämä on iso asia erityisesti kaupan alan osa-aikaisille työntekijöille, jotka eivät aiemmin ole olleet oikeutettuja tukeen”, kommentoi PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija Egezona Kllokoqi-Bublaku.

”Sosiaaliturvalain muutos muistuttaa siitä, että pystymme vaikuttamaan asioihin.”

Kllokoqi-Bublakun mukaan muutos poistaa sairausvakuutuslaista aiemman valuvian, joka rajasi perusteettomasti osasairauspäivärahan piiristä monia pienituloisia työntekijöitä. Hän näkee muutoksen tärkeänä parannuksena osasairauspäivärahaan tukimuotona, jonka tavoitteena on työntekijöiden työkyvyn edistäminen sekä ylläpitäminen.

”Tahdomme PAMissa jatkossakin vaikuttaa siihen, että sosiaaliturvajärjestelmä huomioi paremmin erilaiset elämäntilanteet ja tuen tarpeet. Sosiaaliturvalain muutos muistuttaa siitä, että pystymme vaikuttamaan asioihin. Sosiaaliturvajärjestelmä on oltava sellainen, että tukimuodot tavoittavat tukea tarvitsevat”, Kllokoqi-Bublaku päättää.

Haku