Hyppää sisältöön
Blogit

15.03.2022 08:06

Raskaussyrjintä on saatava loppumaan

Syrjintä raskauden tai perhevapaan vuoksi on kiellettyä. Siitä huolimatta on edelleen tavallista, että tieto työntekijän raskaudesta vaikuttaa työsuhteeseen.

Syrjinnän kielto on ”piilotettu” mm. tasa-arvolakiin. Työsopimuslaki on parhaiten tunnettu työlainsäädännön laki ja siksi raskaussyrjinnältä suojaava pykälä tulee saada tähän lakiin. Kyse on merkittävästä ongelmasta, josta kärsivät erityisesti nuoret epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevät naiset, jotka ovat vailla vakinaisen työsuhteen tuomaa turvaa.

Yleisesti on tiedossa, että vakinaisesta työsuhteesta jäädään raskauden ja perhevapaan ajaksi ”vain tauolle” ja työntekijä palaa omaan entiseen työhönsä tai sitä vastaavaan työhön. Osa perhevapaasta on usean työehtosopimuksen mukaan palkallista. Palkka on korkeampi kuin äitiyspäiväraha, ja se myös kerryttää eläkettä ja työsuhteen kestoon sidottuja muita etuuksia kuten vuosilomia. Pätkittyä työuraa tekevä nainen jää näitä ilman.   

Raskaussyrjintä on yksi niistä työelämän rakenteellisista ilmiöistä, jotka lopulta johtavat siihen, että naisen euro on edelleen 84 senttiä.


Raskaussyrjintä on yksi niistä työelämän rakenteellisista ilmiöistä, jotka lopulta johtavat siihen, että naisen euro on edelleen 84 senttiä. Annan esimerkin. Nainen saattaa työskennellä keskeytyksettä samassa työpaikassa useammassa peräkkäisessä määräaikaisuudessa pitkiä aikoja. Määräaikaisuuksien ketjuttamisessa ei ole mitään moitittavaa, jos määräaikaisuudelle on laillinen peruste. Tyypillinen laillinen syy on, että työskennellään toisen henkilön sijaisena.

Ongelma syntyy, kun määräaikaisena työskentelevä sijainen jää raskauden vuoksi pois työstä ja työnantaja jättää hänen työsopimuksensa uusimatta, koska äitiysvapaan aikana resurssi ei olisi kuitenkaan käytettävissä. Työnantaja syyllistyy raskaussyrjintään, jos tehtävää ei tarjota sitä moitteetta aiemmin hoitaneelle, raskauden vuoksi pois jääneelle, ja palkata hänelle  sijaista. Aina työntekijä itsekään ei tiedä tästä oikeudestaan ja tyytyy työsuhteensa päättymiseen. Samalla nainen menettää rahaa heti ja eläkkeenä vuosikymmeniä myöhemmin.

Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan tavoitteena on nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Erityinen huomio on työelämän ja perheiden tasa-arvon parantamisessa. Perhevapaauudistus meni maaliin ja astuu voimaan 1.8.2022. Se jakaa vanhempainvapaat tasan puolisoiden kesken. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä.

Hallitusohjelman toteuttamiseksi työ- ja elinkeinoministeriössä perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli täsmentää lainsäädäntöä niin, että raskaus ja perhevapaan käyttö eivät saisi vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen. Lisäksi tehtävänä oli selvittää perhevapaalta palaavien työsuhdeturvan parantamista ja selvityksen perusteella ryhtyä tarvittaviin lainsäädäntötoimiin ja muihin toimiin.

Työryhmä perkasi työelämän tasa-arvoasioita perusteellisesti, mutta päätyi lopulta siihen, että lainsäädäntömuutoksia ei esitetä. Tasa-arvovaltuutettu ja Sosiaali- ja terveysministeriö olivat esittäneet, että syrjintäsuojaa määräaikaisissa työsuhteissa tehostettaisiin täydentämällä työ- ja virkasuhdelainsäädäntöä säännöksillä, joilla kiellettäisiin määräaikaisten työsuhteiden uusimatta jättäminen tai niiden keston rajoittaminen raskauden tai perhevapaan käyttämisen perusteella.

Tasa-arvovaltuutettu on arvioinut, että asiaa koskevien säännösten sisällyttäminen työsopimuslakiin ja muihin palvelussuhdelakeihin tehostaisi nykyisen syrjintäsuojan toteutumista määräaikaisten työntekijöiden osalta. Se edistäisi säännösten tunnetuksi tulemista työpaikoilla. Myös palkansaajakeskusjärjestöt kannattavat tasa-arvovaltuutetun ja STM:n näkemystä siitä, että kielto jättää määräaikainen työsuhde uusimatta tulee saada työsopimuslakiin.

Syrjinnän torjuminen edellyttää lainsäädännön lisäksi työelämän asenteiden ja käytäntöjen muuttumista. Käytännöt eivät kuitenkaan muutu, ellei niistä tiedetä.

En ymmärrä, mitä tai ketä saman asian kieltäminen sekä työsopimuslaissa että tasa-arvolaissa haittaa, jos se kuitenkin lopulta muuttaisi tilannetta lainmukaisemmaksi.


Saman asian kieltäminen kahdessa laissa ei riitä perusteluksi sille, että muutos jätetään tekemättä. Ja mikä parasta – tällä muutoksella ei olisi kustannusvaikutuksia. Marinin hallituksen tulisi toteuttaa tämä uudistus tasa-arvovaltuutetun ja Sosiaali- ja terveysministeriön esityksen mukaisesti.

Blogikirjoitus on osa juttusarjaa liittyen PAMin kehysriihiterveisiin. Voit lukea PAMin  kehysriihelle asettamista vaatimuksista täältä:  PAMin terveiset tulevaan kehysriiheen: pidetään huolta työelämästä ja sen kehittämisestä.

Avainsanat:

tasa-arvo

Haku