Hyppää sisältöön
Uutiset

13.03.2024 09:37

Ruokalähettien ja muiden alustatalouden työntekijöiden asema parantumassa EU-direktiivin myötä

Olennaisin osa direktiiviä on työsuhdeolettama, jonka myötä esimerkiksi lähetit luokitellaan lähtökohtaisesti työntekijöiksi, ei yrittäjiksi.

EU:n työ- ja sosiaaliministerit hyväksyivät maanantaina Euroopan Parlamentin kanssa syntyneen sovun alustatyödirektiivistä. Direktiivi parantaa alustatyötä tekevien työoloja ja selkeyttää työn pelisääntöjä.

Lähettien oikeudellinen asema on ollut EU:n jäsenmaissa, Suomi mukaan lukien, pitkään epäselvä. PAM neuvottelee parhaillaan työehtosopimuksista Woltin kanssa tavoitteena sopimukset työsuhteisille ja itsensä työllistäville läheteille.

Keskeisin osa direktiiviä on työsuhdeolettama. Direktiivin myötä alustan ja alustatyötä tekevän välinen suhde oletetaan työsuhteeksi. Työsuhdeolettaman myötä alustatyöntekijät pääsevät helpommin työlainsäädännön ja työehtosopimusten piiriin.

PAMin ratkaisupäällikkö Arja Pohjola pitää direktiiviä positiivisena asiana alustatalouden työntekijöiden kannalta. Aivan välittömiä muutoksia ei direktiivin myötä ole kuitenkaan tulossa.

– Direktiivissä otetaan käyttöön työsuhdeolettama, mutta jätetään sen yksityiskohtaisempi sääntely jäsenvaltioille. Se on tehtävä 2 vuodessa direktiivin voimaantulosta. Varmaan kestää sen verran, että saadaan lainsäädäntö direktiivin mukaiseksi, Pohjola kertoo.

– Olettama tarkoittaa sitä, että sen lauetessa työnantaja joutuu osoittamaan, ettei työsuhdetta ole, kun nyt asia ja näyttötaakka menee toisinpäin.

Direktiivi tuo muutoksia myös algoritmijohtamisen sääntelyyn

Lisäksi direktiivillä puututaan niin sanottuun algoritmijohtamiseen. Direktiivi edellyttää, että työntekijät ovat hyvin informoituja automatisoitujen valvonta- ja päätöksentekojärjestelmien käytöstä. Näillä järjestelmillä vaikutetaan muun muassa työntekijöille tarjottuun työhön ja palkkaan. Lisäksi työntekijöiden henkilökohtaisia tietoja suojellaan tarkemmin.

Eurooppalaisten palvelualojen ammattiliittojen kattojärjestö UNI Europa otti päätöksen vastaan iloiten. Järjestön mukaan direktiivi on voitto miljoonille eurooppalaisille työntekijöille.

– Nyt jäsenmaiden tulee varmistaa, että digitaaliset alustat eivät voi enää välttää vastuitaan työnantajina ja että alustat osallistuvat vuoropuheluun ja neuvotteluun työehdoista, UNI Europan aluesihteeri Oliver Röthig kommentoi.

Teksti: Pauli Unkuri

Avainsanat:

alustatalous EU

Haku