Hyppää sisältöön
Blogit

05.12.2023 10:34

Sairauspoissaolon omailmoitus on ilmoitus, ei anomus

Omailmoitusten käyttö lyhentää sairauspoissaoloja. Esihenkilön vastuulle ei kuitenkaan kuulu arvioida poissaolon oikeutusta tai lääkärin tarvetta.

PAMin työympäristöasiantuntijat Erika Kähärä ja Merja Vihersalo

Flunssakausi on jälleen täällä, ja sairastuminen on monelle arkipäivää. Onneksi usein pelkkä lepo riittää, eikä lääkäriä tarvita.

Lähes kaikissa PAMin työehtosopimuksissa on sovittu, että työpaikkakohtaisesti voidaan sopia sairastumisen omailmoituksesta. Tällöin työntekijä tekee itse arvion voinnistaan ja ilmoittaa esihenkilölle työkyvyttömyydestään. Poissaolon kesto omailmoituksella voi useimmiten olla enintään kolme päivää.

Omailmoitus on nimensä mukaisesti ilmoitus, ei poissaololuvan pyyntö. Työntekijän on kuitenkin kerrottava työkyvyttömyyden syy, jotta esihenkilö voi arvioida poissaolon palkallisuuden. Sairauspoissaolotietojen käsittelyyn työpaikalla on oltava nimetyt, salassapitovelvolliset henkilöt.

Työnantaja voi vaatia omailmoituksen ohella lääkärintodistusta vain, jos siitä on etukäteen keskusteltu työntekijän kanssa esimerkiksi varhaisen välittämisen tai terveysneuvottelujen yhteydessä.

Esihenkilö ei voi arvioida lääkärin tarvetta

Työpaikoilla on valitettavasti yleistynyt tapa, jossa esihenkilö myöntää sairauslomaa päivän kerrallaan tai evää oikeuden poissaoloon ja kehottaa työntekijää toimittamaan työkyvyttömyystodistuksen. Toimintatapa on huolestuttava, koska esihenkilö joutuu tekemään arvion siitä, oikeuttavatko työntekijän oireet poissaoloon vai tarvitseeko tämä lääkärin apua. Se on myös omiaan lisäämään riskiä työntekijöiden eriarvoisesta kohtelusta.

Ruuhkautunut työterveyshuolto on paikoin vedonnut omailmoituskäytäntöön evätessään vastaanottoaikoja. Kuitenkin lääkärissä käynnin pitäisi aina olla mahdollista, jos työntekijän mielestä oma vointi sitä edellyttää.  

Joillakin työpaikoilla on määrätty, että esihenkilö voi antaa luvan vain yhteen poissaolopäivään kerrallaan. Näin esihenkilö voi ottaa vastaan useampia ilmoituksia samalta työntekijältä saman sairauden aikana. Tuuraajan hankkiminen päivä kerrallaan on hankalaa, ja myös muu työyhteisö kuormittuu tilanteesta. Sairastava työntekijä voi kokea epätietoisuutta toipumisrauhastaan, mikä hidastaa paranemista.

Omailmoituksen käyttöönotto on tutkitusti lyhentänyt sairauspoissaolojen kestoa, joten tavan yleistyminen on positiivista. On kuitenkin tärkeää, että työpaikoilla sovitaan yhteisesti käytännöistä ja menettelytavoista.

Teksti: Erika Kähärä ja Merja Vihersalo. Kirjoittajat toimivat PAMin työympäristöasiantuntijoina.
Kuva: Eeva Anundin kuvista muokannut Satu Ahonen

Lue lisää: Sairausajan palkka PAMin työehtosopimuksissa

Haku