Hyppää sisältöön
Uutiset

15.05.2024 11:14

Seuraavat työttömyysturvaa ja ansiopäivärahaa koskevat leikkaukset voimaan syyskuun alusta 

Orpon-Purran hallitus on jo toteuttanut useita leikkauksia työttömyysturvaan ja ansiopäivärahaan. Seuraavat lakimuutokset astuvat voimaan syyskuun alusta, jolloin ansiopäivärahaan oikeuttava työssäoloehto pitenee ja työssäoloehdon kertyminen muuttuu tuloperusteiseksi. Lisäksi eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä muita lakimuutoksia, kuten ansiopäivärahan porrastaminen. 

Työssäoloehto pitenee 12 kuukauteen 

Syyskuun alusta alkaen ansiopäivärahaan oikeuttava työssäoloehto pitenee nykyisestä noin kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen. Jatkossa ansiopäivärahaoikeus syntyy, kun henkilö on työttömyyskassan jäsenyysaikana täyttänyt 12 kuukauden työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujakson aikana.  

Työssäoloehto muuttuu tuloperusteiseksi 

Samalla työssäoloehdon tarkastelu muuttuu tuloperusteiseksi eli työssäoloehto ”euroistetaan”. Nykyisin työssäoloehtoa kertyy niistä kalenteriviikoista, joiden aikana palkallista aikaa on ollut vähintään 18 tuntia. Euroistamisen jälkeen työssäoloehtoa kerryttää ne kuukaudet, jolloin työttömyyskassan jäsen on saanut ansiotuloa vähintään 930 euroa. 

Muita lakimuutoksia eduskunnan käsittelyssä 

Lisäksi eduskunnan käsittelyssä on parasta aikaa ansiopäivärahan porrastus, ikäsidonnaisuuksista luopuminen sekä palkkatuetun työn vaikutus työssäoloehtoon, mutta niistä ei ole vielä päätetty. 

Tarkemmat tiedot syyskuussa voimaan astuvista lakimuutoksista löydät Palvelualojen työttömyyskassan sivuilta. 

Useita etuuksia jo leikattu 

Eduskunta on jo aiemmin hyväksynyt leikkauksia työttömyysturvaan ja asumistukeen, jotka vievät palvelualojen osa-aikatyöntekijöiltä ja työttömiltä jopa satoja euroja kuukaudessa. Ensimmäisten muutosten soveltaminen alkoi tammikuussa ja huhtikuussa
 
PAM on vastustanut kaikkia Orpon-Purran hallituksen esityksiä työttömyysturvan heikentämisestä, sillä ne kohdistuvat moniin palvelualojen osa-aikaisiin työntekijöihin, kuten myyjiin, tarjoilijoihin, kokkeihin ja siivoojiin. Viime syksystä lähtien PAM on kampanjoinut työttömyysturvan leikkauksia vastaan muun muassa Onko parempi leikkauskohteita -kampanjalla sekä yhdessä muiden SAK:n liittojen kanssa toteutetulla #PainavaSyy -kampanjalla. 

Palvelualojen työttömyyskassan verkkosivuilta löydät ajantasaiset tiedot kaikista hyväksytyistä ja valmisteilla olevista lakimuutoksista sekä niiden aikatauluista: palvelualojenkassa.fi/lakimuutokset 

Haku