Skip to content
Nyheter

15.05.2024 16:40

Dessa nedskärningar i arbetslöshetsskyddet gäller från september

Regeringen Orpo-Purra har redan genomfört flera nedskärningar i utkomstskyddet för arbetslösa och den inkomstrelaterade dagpenningen. Följande lagändringar tas i bruk i början av september, då arbetsvillkoret för att vara berättigad till inkomstrelaterad dagpenning förlängs och ändras till att vara inkomstbaserat. Riksdagen behandlar också flera andra lagändringar för tillfället, så som gradering av nivån på dagpenningen.

Arbetsvillkoret förlängs till 12 månader

Arbetsvillkoret för att vara berättigad till inkomstrelaterad dagpenning förlängs från nuvarande sex månader till 12 månader. I fortsättningen uppstår rätten till inkomstrelaterad dagpenning då en person under sitt medlemskap i arbetslöshetskassan har uppfyllt arbetsvillkoret på 12 månader inom en 28 månaders granskningsperiod.

Arbetsvillkoret blir inkomstbaserat

Samtidigt blir arbetsvillkoret inkomstbaserat, d.v.s. ”euroiseras”. För tillfället ackumuleras arbetsvillkoret av de kalenderveckor som personen arbetat i avlönat arbete minst 18 timmar. Efter euroiseringen ackumuleras arbetsvillkoret av de månader som kassans medlem fått minst 930 euro i lön.

Övriga lagändringar behandlas i riksdagen

Riksdagen behandlar också flera andra lagändringar för tillfället, så som gradering av nivån på dagpenningen, slopande av åldersrelaterade undantag och att lönesubventionerat arbete inte längre skulle ackumulera arbetsvillkoret. Dessa lagändringar har ännu inte godkänts.

Närmare information om de lagändringar som träder i kraft i september finns på Servicebranschernas arbetslöshetskassas webbsajt.

G

Nedskärningar i många bidrag har redan genomförts

Riksdagen har redan godkänt flera nedskärningar i utkomstskyddet för arbetslösa och bostadsbidraget som tar upp till flera hundra euro i månaden av deltidsanställda och arbetslösa i servicebranscherna. De första lagändringarna togs i bruk i januari och april.

PAM har motsatt sig alla regeringen Orpo-Purras lagförslag om att försämra utkomstskyddet för arbetslösa eftersom de drabbar många som jobbar ofrivilligt deltid, så som expediter, servitörer, kockar och städare. PAM har sedan förra hösten fört kampanj mot nedskärningarna bland annat med Onko parempia leikkauskohteita-kampanjen och tillsammans med FFC-anslutna förbundens gemensamma #VägandeSkäl-kampanj.

Sök