Hyppää sisältöön
Blogit

28.03.2023 11:16

Toimia, jotta kaikki työn perässä muuttaneet saavat asiallista kohtelua!

Ei riitä, jos vain Suomen kaipaamia kansainvälisiä osaajia kohdellaan hyvin.

Eilen julkistettiin Suomen suunta -hankkeen loppuraportti, joka piti sisällään monia hyviä linjauksia. Hankkeen erityinen ansio on jo se, että työmarkkinaosapuolet yhdessä asiantuntijoiden kanssa pohtivat ja myös löysivät keinoja vauhdittaa Suomen talouskasvua tulevalla vaalikaudella. Työministeri Tuula Haataisen kokoon kutsumaa ryhmää veti talousvaikuttaja Sixten Korkmanin.

Vauhdittaakseen Suomen talouskasvua koordinaatioryhmä linjaa politiikkasuositukset kahdeksan teeman alle. Yhteistyö ja osallistuminen korostuivat  monissa kohdissa. Osaamiseen ja koulutukseen tehtiin monia hyviä avauksia.

Alisteisessa asemassa olevat työntekijät ovat liian heikkoja sopimaan paikallisesti työantajan kanssa.

Eniten toimenpidesuosituksia oli kertynyt maahanmuuton ja kotoutumisen alle. Onkin tärkeää pitää huolta siitä, että Suomen tarvitsemat osaajat löytävät tiensä maahamme ja pysyvät täällä. Sen lisäksi on tärkeää pitää huolta myös siitä, että Suomeen työhön tulevien suorittavaa työtä tekevien oikeudet toteutuvat. Hanke linjaa, että valtioneuvoston strategialle työperäisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja torjumiseksi on laadittava toimeenpanosuunnitelma.

Ilman tehokkaita toimia voi Suomeen muuttaneista muodostua kahden kerroksen väkeä. 

Olisi ollut hyvä, jos työmarkkinaosapuolet yhdessä asiantuntijoiden kanssa olisivat jo listanneet myös yhteisiä keinoja työperäisen hyväksikäytön ehkäisyyn ja torjumiseen, sillä ilman tehokkaita toimia voi Suomeen muuttaneista muodostua kahden kerroksen väkeä.   Korkean tason osaajat keikkuvat työelämän huipulla ja heille on siloteltu tie suomalaiseen yhteiskuntaan. ”Työperäiseen työvoimaan” kuuluvien työsuhteisiin taas haetaan heikoimmat mahdolliset laillisuuden rajoilla olevat työehdot. Usein mennään niiden väärälle puolellekin. Viimeksi julkisuudessa kerrottiin, kuinka ylityökorvauksien maksamista välteltiin teettämällä työt kahdessa eri yrityksessä.

Me PAMissa olemme tällä hetkellä keskellä neuvotteluja kiinteistöpalvelualan työehdoista. Kyseessä on Suomen maahanmuuttajavaltaisin ala. Vuonna 2017 noin joka neljäs siivooja oli taustaltaan ulkomaalainen. Pääkaupunkiseudun siivoojista selvästi yli puolet on ulkomaalaisia.

Alan viimeisin lakko päättyi viime perjantaina. Lakko-oikeus koskee Suomessa kaikkia työntekijöitä. Saimme kuitenkin huomata, että siivousalan yritykset olivat valmiina pelottelemaan maahanmuuttajataustaisia siivoojia työpaikan ja jopa työluvan menettämisellä, jos he osallistuvat lakkoon työehtojensa parantamiseksi. Nyt työvoimapulasta kärsivän alan alin taulukkopalkka on nyt 1809 euroa kuukaudessa.

Pahin seuraamus vedätyksistä on, että yritys voi joutua vuosien jälkeen maksamaan sen mitä jo alun perin olisi pitänyt maksaa ja vain sille, joka uskalsi ajaa asiaansa.

Työelämän lainsäädäntö ei tällä hetkellä luo riittävästi turvaa työmarkkinarikollisuudelta. Ei voi olla niin, että pahin seuraamus kokonaisia työntekijäryhmiä koskevista vedätyksistä on, että yritys voi joutua vuosien jälkeen maksamaan sen mitä jo alun perin olisi pitänyt maksaa ja vain sille, joka uskalsi ajaa asiaansa.

Tulevan hallituskauden aikana tarvitaan lainsäädännön kiristämistä ja resurssien takaamista valvoville viranomaisille. On luotava tilanne, jossa yritykselle on iso riski jättää noudattamatta työelämän perusoikeuksia, työlainsäädäntöä ja yleissitovia työehtosopimuksia. Niiden alittamista ei pidä sallia, sillä alisteisessa asemassa olevat työntekijät ovat liian heikkoja sopimaan paikallisesti työantajan kanssa. Myös kanne- ja vanhenemisaikoja on pidennettävä, ja työrikosten rangaistuksia kiristettävä. Ammattiyhdistysliikkeelle on saatava kanneoikeus työelämän kysymyksiin.

Alisteisessa asemassa olevat työntekijät ovat liian heikkoja sopimaan paikallisesti työantajan kanssa.

Kyse on Suomen maineesta hyvinvoivana ja turvallisena yhteiskuntana ja siitä, millaista kohtelua me olemme maassamme valmiita hyväksymään.

Haku