Hyppää sisältöön
Uutiset

25.10.2022 14:27

Työnantajalle yli 70 000 euron lasku käräjiltä

Kätensä murtanut myyjä joutui pitkälle sairaslomalle. Sairasloman päätyttyä työnantaja ei kuitenkaan tarjonnut myyjälle pyynnöistä huolimatta työvuoroja, jonka seurauksena myyjä purki työsuhteen. Käräjäoikeus päätti, että työnantajan tulee maksaa myyjälle 12 kuukauden palkka ja korvauksia yhdenvertaisuuslain perusteella syrjinnästä.

PAMin neuvontapäällikkö Marja Salmivuori pitää päätöstä merkittävänä kahdesta syystä.

Ensinnäkin tämän käräjäoikeuden päätöksen mukaan työntekijällä oli oikeus purkaa työsuhde, kun työtunteja ei tarjottu. Tällöin työnantajalla on velvollisuus maksaa korvauksia purun aiheuttamasta ansion menetyksestä. Jos siis työnantaja ei anna työvuoroja, on työntekijä tietyin perustein oikeutettu hakemaan korvauksia.

Toiseksi käräjäoikeus katsoi, että tässä tapauksessa työntekijä on yhdenvertaisuuslain perusteella oikeutettu hyvitykseen, koska hänet on sairauden vuoksi asetettu eriarvoiseen asemaan yrityksessä.

Päätöksessään käräjäoikeus arvioi, että työntekijän työsopimuksen perusteettomasta päättymisestä kohtuullinen korvaus on 12 kuukauden palkkaa vastaava määrä eli 15 052,80 euroa.

Korvauksesta kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä on korvausta menetetyistä palkkaeduista ja samoin kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä on korvausta työntekijän henkilöön kohdistuneesta loukkauksesta aiheutuneesta aineettomasta vahingosta.  

Lisäksi oikeus velvoitti työnantajaa maksamaan työntekijälle yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä 10 000 euroa sekä korvaamaan työntekijän oikeudenkäyntikuluja 22 771 euroa. Työnantajan omat oikeudenkäynti kulut olivat 23 184 euroa. Työnantaja on ilmoittanut tyytymättömyytensä tuomioon.

Haku