Hyppää sisältöön
Artikkelit

21.03.2022 11:42

Työsuhteen solmut auki PAMin työsuhdeneuvonnan avulla

Ratkaisutoimitsija Isto Yrjönen kannustaa puuttumaan epäkohtiin ajoissa ja kertoo, miten riitatilanteita ratkotaan työpaikoilla ja PAMin aluetoimistoissa.

PAMin jäsenenä saat apua työsuhteisiin liittyviin kysymyksiin. Kuva: Akseli Muraja

”Pyrimme aina löytämään sovintoratkaisun riitatilanteisiin”, sanoo ratkaisutoimitsija Isto Yrjönen PAMin Kuopion aluetoimistosta. Hän on yksi PAMin monista toimitsijoista, jotka päivittäin auttavat, opastavat ja tukevat jäseniä työsuhteiden solmukohdissa. Yrjösellä itsellään on yli vuosikymmenen mittainen kokemus työstä palvelualoilla sekä luottamusmiehenä toimisesta.

“Samoihin ongelmiin törmää edelleen, kun omana luottamusmiesaikanani. Tuoreessa muistissa on, miten niihin on löydetty ratkaisuja”, hän kertoo.

PAMin työsuhdeneuvontaan tulee yhteydenottoja monia eri kanavia pitkin: sähköpostilla, soitoilla, asiointipalvelun ja ammattiosastoiden kautta tai henkilökohtaisella vierailulla aluetoimistoon. Eniten apua haetaan palkkaa, työaikaa ja vuosilomaa koskeviin kysymyksiin. Moneen pulmaan löytyy apu neuvonnan kautta.

Jos tilanne työntekijän ja työnantajan välillä ei neuvoilla ratkea, siirtyy se PAMin toimitsijan käsiin. Tällaisia tilanteita ovat tyypillisimmin väärin maksettuun palkkaan tai työsuhteen päättämiseen liittyvät epäselvyydet.

”Lähdemme selvittämään tilannetta ja tuemme jäsentä kaikin keinoin, jotta hän pystyisi ratkaisemaan tilanteen suoraan työnantajansa kanssa. Siten syntyvät kestävimmät ratkaisut. Jos työntekijän omat neuvottelut eivät tuota tulosta, niin aloitamme yhteydenpidon työnantajaan sähköpostitse tai puhelimitse, jonka jälkeen tapaamme tarvittaessa kasvotusten”, Yrjönen kertoo.

Tyypillisesti hän asettuu neuvottelupöytään yhdessä jäsenen ja hänen työnantajansa kanssa. Suurimpaan osaan ristiriidoista sopu löytyy jossakin vaiheessa neuvotteluprosessia. Noin kymmenesosassa tapauksista asia etenee PAMin lakimiehen ajamana tuomioistuimeen. 

PAMin toimitsijat toimivat tiiviissä yhteistyössä myös aluehallintoviranomaisten ja työsuojelutarkastajien kanssa. He avustavat myös työnsä ohessa poliisia korvauslaskelmissa kiskonnan tapaiseen syrjintään liittyvissä tutkinnoissa.

”Olemme edunvalvontajärjestö, mutta meillä ei ole viranomaisstatusta. Se tarkoittaa sitä, että emme valitettavasti voi suoraan soittaa työpaikalle ja velvoittaa toimiin epäkohtien korjaamiseksi”, Yrjönen selventää.

Ratkaisutoiminnalla on myös yhteiskunnallinen ulottuvuus

Riidanratkaisu on iso osa PAMin toimintaa, jonka tulokset eivät suoraan näy ulospäin. Vuosittain PAMin toimitsijat ratkovat työnantajien tai työnantajaliitojen kanssa noin 700-1000 tapausta, joihin työpaikalla ei ole löydetty ratkaisua.

Yrjösen mukaan sillä on myös iso yhteiskunnallinen merkitys. Mitä enemmän työpaikan ristiriitoja pystytään sopimaan, sitä enemmän se vähentää painetta niiden käsittelyyn jo valmiiksi ruuhkautuneissa oikeuslaitoksissa. Ilman palkkasaatavien valvomista ja perimistä myös verovaroja jäisi kantamatta yhteiskunnan yhteiseen kirstuun.

”Ei tarvitse pelätä, että yhteydenotosta
PAMiin menisi tietoa työnantajalle.”

Ristiriitojen kärjistymistä työpaikalla voi ennaltaehkäistä parhaiten pitämällä huolta omista oikeuksista ja puuttumalla epäkohtiin hyvissä ajoin.

”Jos joku asia arveluttaa omassa työsuhteessa, niin aina kannattaa ottaa yhteyttä PAMiin. Me olemme jäseniä varten, eikä sitä tarvitse pelätä, että yhteydenotosta menisi tietoa työnantajalle”, Yrjönen muistuttaa. 

Avainsanat:

jäsenyys työsuhde

Haku