Luottamusmies

Päivitetty: 11.10.2019

Luottamusmiehet ovat PAMin edunvalvonnan kannalta tärkeässä asemassa. He valvovat, että työpaikalla noudatetaan PAMin tärkeintä jäsenetua – työehtosopimusta. Luottamusmies edustaa työpaikalla PAMia ja PAMiin kuuluvia työntekijöitä. Häneltä PAMin jäsenet saavat apua ja neuvoja työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Luottamusmies välittää työpaikalle tietoa myös PAMin jäseneduista ja tapahtumista.

Luottamusmiehen valitsevat ne työntekijät, jotka kuuluvat PAMiin. Työsuojeluvaltuutetun valintaan osallistuvat kaikki työpaikan työntekijät.

Kuka voi ryhtyä luottamusmieheksi?

Luottamusmieheksi kannattaa ryhtyä, jos

  • tunnet hyvin työpaikkasi arjen
  • haluat kuunnella työntekijöiden näkemyksiä
  • haluat edustaa työntekijöitä ja tukea heitä
  • haluat neuvoa ja auttaa työsuhdeasioissa
  • haluat kehittää työpaikan asioita ja toimia tiedonvälittäjänä.

Luottamusmiehellä on mahdollisuus viedä työpaikalla asioita eteenpäin. Hän saa tehtävissään mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun ja näköalapaikan työelämään ja arvokkaita kontakteja. Luottamusmiehen asema on turvattu työsopimuslaissa ja työehtosopimuksissa paremmalla irtisanomissuojalla.

Työpaikan edunvalvonta on joukkuepeliä: luottamusmies nauttii työyhteisön luottamusta ja saa tukea työntekijöiltä. Apuna hänellä voi olla myös työpaikan työntekijä, joka toimii PAMin yhdyshenkilönä.

Luottamusmiehen asema on turvattu työsopimuslaissa ja työehtosopimuksissa paremmalla irtisanomissuojalla.

Luottamusmies saa tehtäviensä hoitoon myös PAMin tuen: hän voi osallistua palkallisesti luottamusmieskoulutukseen, saa neuvontaa tarvittaessa ja mahdollisuuden verkottua muiden luottamusmiesten kanssa.

Luottamusmies, muistathan ilmoittaa PAMin aluetoimistoon tai osoitteeseen luottamusmies@pam.fi yrityksesi muutokset, kuten esimerkiksi toimipaikkojen avaamiset ja lopettamiset.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

    Muutoksia