Hyppää sisältöön
Artikkelit

06.11.2023 08:02

”Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on näköalapaikka”

SOL Palveluiden kokenut työsuojeluvaltuutettu Pertti Varpenius haluaa edistää työntekijöiden jaksamista ja työhyvinvointia. 

Pertti Varpenius on kokenut työntekijöiden edunvalvoja ja riitatilanteiden ratkoja.

Ihmisten kohtaaminen, sujuva vuorovaikutus, avoimuus ja kannustaminen turvalliseen työskentelyyn ovat avainasemassa tässä tehtävässä, sanoo Pertti Varpenius

Hän kertoo puuttuneensa nuorempana herkästi työelämän ongelmiin, ja sitä kautta ajautuneensa ”luonnollisesti” edunvalvonnan pariin. Luottamushenkilön tehtävissä hän on toiminut yli 20 vuotta. Tuona aikana hän on oppinut, että työyhteisön jäsenillä on ennen kaikkea tarve tulla aidosti kuulluiksi.

– Luottamustehtävässä on tärkeää olla läsnä, pelkkä paikalla olo ei riitä. Läsnäolo tarkoittaa sitä, että keskustelee avoimesti, vuorovaikutteisesti, rehellisesti ja toista kuunnellen. Jos on tarvetta niin opastaa, neuvoo sekä tarvittaessa myös rohkaisee.

Työsuojeluvaltuutetun roolissa hän kokee olevansa näköalapaikalla, josta tutuksi tulevat niin yrityksen valoisat kuin varjopuoletkin. SOL Palveluissa hän edustaa tällä hetkellä noin 1300 työntekijää. 

Työntekijät lähestyvät Varpeniusta monissa erilaisissa työarjen kysymyksissä, mutta eniten hän saa yhteydenottoja häirintään ja epäasialliseen kohteluun liittyen. Hän kokee sen lisääntyneen huomattavasti työelämässä. Varpenius pitääkin psykologisesti turvallista ilmapiiriä avaintekijänä työyhteisön hyvinvoinnille, ja muistuttaa, että sen luomisessa yrityksen johdolla ja esihenkilöillä on merkittävä rooli.

– Ratkaisemattomilla työilmapiiriongelmilla on taipumus valua työntekijöiden ongelmiksi, ja ne ovat uhka mielen hyvinvoinnille sekä työkyvylle. Kannustaminen, myönteisyys, kiittäminen sekä palautteen antaminen työpaikalla on tärkeää, hän sanoo.

Vaikka työsuojeluvaltuutetun tehtävään kuuluu kinkkisiäkin tilanteita, onnistumiset tuovat virtaa ja motivoivat jatkamaan eteenpäin. 

– Se palkitsee joka kerta, kun olen voinut olla avuksi muille.

Kuka?

  • Pertti Varpenius, SOL Palveluiden päätoiminen työsuojeluvaltuutettu
  • Edustaa n. 1300 työntekijää
  • Aiemmin toiminut VR:llä päätoimisena pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna vuosina 2006-2014 sekä työnjohtotehtävissä 1977-2006

Teksti: Minna Raitapuro
Kuva: Liisa Takala

Haku