Hyppää sisältöön
Uutiset

24.08.2023 14:50

Yhdessä parempaa − PAM sai uuden ilmeen

Liiton visuaalinen ilme on uudistunut. Uutta ilmettä on päässyt näkemään vuoden alusta lukien esimerkiksi PAMin sosiaalisen median kanavissa ja kampanjoissa, nyt myös uudistuneilta verkkosivuilta.

Uudistuksen taustalla oli tarve yhtenäistää liiton ilmettä luoden oma, selkeästi tunnistettava kokonaisuus. PAMin tuttu logo säilytettiin entisellään, mutta ilmeeseen tuotiin uusia päävärejä ja graafisia elementtejä luomaan uusia visuaalisia mahdollisuuksia. 

”Uusi ilme nojaa vahvasti yhteisöllisyyteen ja sen pääosassa ovat ihmiset, ammattiliittomme jäsenet ja palvelualojen työntekijät, me yhdessä. Visuaalisuus korostaa arvojamme ja tuo esiin inhimillisyyttä, monimuotoisuutta ja oikeudenmukaisuutta”, kertoo uudistuksessa vahvasti mukana ollut viestinnän asiantuntija Minna Räsänen.  

Uuden ilmeen suunnittelu aloitettiin vuosi sitten osana liiton markkinoinnin ja viestinnän kehittämistyötä. Jäsenet pääsivät osallistumaan kehittämistyöhön heti alkuvaiheessa teemahaastatteluiden ja kyselyjen muodossa. Näiden pohjalta liiton uutta ilmettä työstettiin erilaissa työpajoissa. 

”Uuden ilmeen päävärit, vaaleanpunainen, oranssi ja siniharmaa, yhdessä PAMin punaisen logon kera, tuovat liiton esiin lämpimänä ja helposti lähestyttävänä, mutta samaan aikaan asiantuntevana ja kantaa ottavana toimijana.”

”Tavoitteena oli luoda PAMin mainonnalle tunnistettava ”punainen lanka”, erottuva oma ääni ja visuaalisuus. Tätä päästiin testaamaan kevättalvella video- ja radiomainosten myötä. Vastaanotto oli erittäin positiivinen”, Räsänen summaa. Uudistuksessa otettiin huomioon myös saavutettavuustekijät ja esimerkiksi fonttien luettavuus. Saavutettavuus on tärkeä tekijä erityisesti verkkosivujen käyttäjille. Samalla on panostettu myös tekstien selkeyteen ja ymmärrettävyyteen.  

Uuden visuaalisen ilmeen käyttöönotto liiton viestinnässä on käynnissä ja vanhan poistuminen kestää oman aikansa. Myös ammattiosastoille tullaan loppuvuodesta tarjoamaan uuden visuaalisen ilmeen mukaisia työkaluja osastojen oman viestintä- ja markkinointityön helpottamiseksi.

Teksti: Minttu Sallinen

Avainsanat:

jäsenyys

Haku