Hyppää sisältöön
Uutiset

04.04.2022 14:00

Yritykselle tuomio luottamusmiehen irtisanomisesta

Kiinteistöpalvelualan yritys määrättiin maksamaan yli 35 700 euroa luottamusmiehen perusteettomasta irtisanomisesta.

Keväällä 2019 vastavalittu luottamusmies alkoi selvittää kiinteistöpalvelualan yrityksessä kymmenien tuhansien eurojen palkkaepäselvyyttä. Palkka-asia saatiin PAMin aluetoimiston avulla sovittua lokakuussa 2019, mutta yrityksen toimitusjohtajan ja luottamusmiehen välit tulehtuivat pahasti.

Luottamusmiehelle annettiin varoituksia hyvin pienistä ja epäselvistä asioista. Lopulta työnantaja irtisanoi luottamushenkilön työsuhteen elokuussa 2020. Syyksi ilmoitettiin kasvomaskin käyttämättä jättäminen ohjeistuksesta huolimatta. Työnantajan mukaan tämä olisi ollut jopa peruste purkaa työsuhde.

PAM riitautti työsuhteen päättämisen ja asia käsiteltiin työtuomioistuimessa.

Luottamusmiehellä on korotettu irtisanomissuoja

Luottamusmiestä ei saa irtisanoa hänestä johtuvasta syystä ilman edustamiensa työntekijöiden suostumusta. Vahvemman irtisanomissuojan luottamusmiehelle antaa työsopimuslaki ja työehtosopimus.

Korotetun irtisanomissuojan turvin luottamusmies voi nostaa esiin työpaikan epäkohtia ilman pelkoa työpaikan menettämisestä.

Korotettu irtisanomissuoja tarkoittaa, että luottamusmies voi nostaa esille työpaikan epäkohtia ilman pelkoa, että menettää työnsä sen takia.

Tuomion saaneella työnantajalla ei ollut työntekijöiden suostumusta luottamusmiehen irtisanomiseen. Työnantajan esittämät suostumukset oli päivätty viikko irtisanomisen jälkeen. Todistajan mukaan suostumuksia alettiin kerätä valmiiksi päivättyyn listaan vasta paljon myöhemmin.

Työtuomioistuin katsoi, että irtisanominen oli tehty ilman luottamusmiehen edustamien työntekijöiden suostumusta, ja etteivät työnantajan esittämät perusteet olleet riittävät työsuhteen purkamiseen.

Oikeus tuomitsi yrityksen maksamaan luottamusmiehen kolmentoista kuukauden palkan ja oikeudenkäyntikulut, yhteensä yli 35 700 euroa.

Harvinainen tapaus

PAMin lakimies Henri Vähtäri kertoo, että luottamusmiesten irtisanomiskiistat ovat harvinaisia juuri korotetusta irtisanomissuojasta johtuen. Hän pitää työtuomioistuimen tuomiota hyvänä ja nykyisen oikeuskäytännön mukaisena.

”Tuomio oli odotuksien mukainen. Paikallinen sopiminen saa tulevaisuudessa todennäköisesti yhä korostuneemman roolin. Tätä taustaa vasten luottamusmiehellä paikallistason neuvottelijana pitää olla korotettu irtisanomissuoja jatkossakin.”

Työtuomioistuin antoi yksimielisen tuomionsa 24.3.2022.

Avainsanat:

jäsenyys

Haku