Hiihtokeskusalan tes

Neuvotteluosapuolet
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry. 

Soveltamisala:
Työehtosopimusta sovelletaan hiihtokeskusalalla toimivien yritysten palveluksessa oleviin työaikalain alaisiin toimihenkilöihin ja työntekijöihin.

Hiihtokeskusalan työehtosopimuksessa sovitaan työnteon vähimmäisehdot kuten palkat, työaikalisät, työajat ja lomat. Työehtosopimuksella sovitut ehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan tulee vähintään noudattaa kaikkiin työntekijöihinsä.

 

Hiihtokeskusalan tes 1.11.2022 - 31.10.2023

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja työnantajia edustava Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa pääsivät sopimukseen hiihtokeskusalan työntekijöitä koskevasta työehtosopimuksesta. Neuvotteluosapuolet hyväksyivät 15.12.2022 hiihtokeskusalan työntekijöitä koskevan uuden työehtosopimuksen.

Sopimus on voimassa 1.11.2022 - 31.10.2023. Ratkaisu on yksivuotinen ja palkankorotuksista sovitaan ensisijaisesti paikallisesti niissä yrityksissä, joissa on luottamusmies tai henkilöstön valitsemat edustajat. 

Jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta 31.12.2022 mennessä, palkankorotus toteutetaan yleiskorotuksena alkuvuodesta neuvoteltavan matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan palkkaratkaisun mukaan. Korotukset maksetaan takautuvasti 1.1.2023 lukien, kun neuvottelutulos on saavutettu.

Myös taulukkopalkkoja, työaikalisiä ja luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan palkkaratkaisun perusteella 1.1.2023 lukien.

Ratkaisussa sovittiin myös yötyötä tekeville työajan lyhennyksestä sekä kirjattiin työturvallisuuslain määräys yksintyöskentelystä sopimukseen. Lisäksi sovittiin mahdollisuudesta sopia kausilisätyöstä 1.10. -  30.4. väliselle ajalle.

 

Tarkemmin hiihtokeskusalan työehtosopimukseen voit tutustua täällä

 

 

 

Hiihtokeskusalan neuvotteluiden uutiset

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 from 10 am to 2 pm 

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme