Hyppää sisältöön

HE 13/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

8.4.2024

PAM vastustaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan porrastamista, työllistämisvelvoitteen poistamista ja sitä, että palkkatuettu työ ei kerryttäisi työssäoloehtoa. Ehdotetut leikkaukset kohdistuvat pienituloisiin, epätyypillisissä työsuhteissa oleviin ja erityisesti naisiin. Kannustimet ottaa vastaan osa-aikatyötä tai pätkätyötä vähenevät. Ansiosidonnainen työttömyysturva uhkaa muuttua vain parempituloisten etuudeksi.

Haku