Hyppää sisältöön

HE 222/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §n muuttamisesta. Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle.

16.2.2021

Aiheet: Työsopimuslaki. Kilpailukieltosopimus. Työmarkkinoiden toimivuus. Positiivinen työllisyyskehitys.

Haku