Hyppää sisältöön

HE 2262021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

1.12.2021

Aiheet: Korona. Tartuntatautilaki. Koronatodistus. Ravintola-ala. Tukitoimet.

Haku