Hyppää sisältöön

HE1142022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle.

4.10.2022

PAM: On sinänsä kannatettavaaa sujuvoittaa viranomaismenettelyä ulkomaalaisen työvoiman maahanmuutossa. Samalla on tehostettava käytettävien työehtojen ennakkovalvontaa, ulkomaisen työvoiman käytön valvontaa sekä työperäisen hyväksikäytön ehkäisyä. Aiheet: Ulkomaalaislaki. Oleskelulupahakemus. Työperäinen hyväksikäyttö. Työnantajien sertifiointi.

Haku