Hyppää sisältöön

HE1762022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskeviksi lainsäädännöksi. Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle.

18.10.2022

PAM pitää hyvänä, että työttömien mahdollisuuksia opiskella työnhaun ohessa parannetaan. Tilanne selkeytyy ja kannustaa opiskelemaan. PAM ei kannata työnhakuvelvoitteeseen muutoksia, sillä tosiasiallinen mahdollisuus opiskella vaikeutuu.Aiheet: Työttömyysturvalaki. Työnhakuvelvoite. Työllistyminen. Omaehtoinen opiskelu.

Haku