Hyppää sisältöön

VN/27386/2023-VNK-31 Luonnos valtioneuvoston toimenpideohjelmaksi rasismin torjumiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Lausunto valtioneuvoston kanslialle.

7.6.2024

PAM pitää hyvänä, että toimenpideohjelmassa on huomioitu työelämä. Painopisteenä on kuitenkin enemmän työelämään pääsy kuin työelämässä tapahtuva syrjintä. PAM painottaa yhdenvertaisuudessa työpaikkojen merkitystä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ovat hyvä väline yhdenvertaisuuden edistämiseen. Ohjelmassa nojataan laajaan yhteistyöhön muun muassa kansalaisjärjestöjen kanssa, mutta samaan aikaan hallitus leikkaa niiden rahoitusta.

Haku