Hyppää sisältöön

VN/30511/2023 HE eduskunnalle laiksi työriitojen sovittelusta ja eräiden työtaistelutoimenpiteiden edellytyksistä annetun lain muuttamisesta. Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle.

20.6.2024

Haku