Hyppää sisältöön

VN/698/2021 Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi. Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle.

13.8.2021

Aiheet: Työttömyysetuudet. Työnhakijan palveluprosessi. Työttömyysturva. Taloudelliset vaikeudet. Osa-aikatyö. Työnhakuvelvoite.

Haku