Hyppää sisältöön

VN186622022 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle.

21.9.2022

Palvelualojen ammattiliitto pitää lakiesityksen tavoitteita työntekijöiden palkkausta koskevien säännösten noudattamisesta, työntekijöiden aseman turvaamisesta sekä yhdenvertaisuuden lisäämisestä työmarkkinoilla työsuojeluviranomaisen valvontatoimivaltuuksia laajentamalla tärkeänä ja kannatettavana. Aiheet: Työsuojelun valvonta. Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta. Alipalkkaus. Työperäinen hyväksikäyttö.

Haku