Hyppää sisältöön

VN198312023 Työrauhalainsäädännön kehittäminen, luonnos HE työehtosopimuslain, työriitojen sovittelusta annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta. Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle.

8.12.2023

PAM vastustaa työtaisteluoikeuden heikennyksiä. Työtaisteluoikeus on perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa turvattu oikeus, jota hallitus on voimakkaasti heikentämässä ilman aitoja kolmikantaneuvotteluja vain pikaisen valmistelun pohjalta.

Haku