Hyppää sisältöön

VN21352023 Yksityisen turvallisuusalan koulutusta ohjausta ja valvontaa selvittävän työryhmän raportista. Lausunto sisäministeriölle.

1.12.2023

PAMin mielestä raportissa ei uskalleta mennä riittävän pitkälle. Tehokkain tapa nostaa yksityisen turvallisuusalan laatua on panostaa työntekijöiden koulutukseen. SORA-lainsäädännön käytön tehostamiseksi alan oppilaitoksille tulee turvata sekä riittävät resurssit pääsy- ja soveltuvuuskokeiden järjestämiseksi että valtakunnallisesti yhdenmukaiset valintakriteerit. Yritysten omavalvontasuunnitelmien tulisi sisältää myös työturvallisuuslaissa työnantajalle osoitetut huolehtimisvelvoitteet ja niiden toteutustapa. Lisäksi PAM esittää, että paikallisen poliisin ja…

Haku