Hyppää sisältöön

VN223652023 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta. Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle.

18.9.2023

Haku