Hyppää sisältöön

VN240822023 Hallituksen esitys eduskunnalle ulkomaalaislain 72 a §n muuttamisesta ja ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 72 §n muuttamisesta. Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle.

31.1.2024

Hallitus ehdottaa, että työntekijän oleskelulupaan lisätään erillinen tuloraja, jonka taso määritellään valtioneuvoston asetuksella. PAM kannattaa esitystä. Tällä pidetään huolta, että työperäiset maahanmuuttajat pystyvät elättämään itsensä. PAM on ollut huolissaan,että  matalapalkka-aloille osa-aikaisiin töihin rekrytoidaan  työntekijöitä, jotka joutuvat elämään köyhyydessä matalan palkan vuoksi.

Haku