Hyppää sisältöön

VN257332021 PAMin lausunto Suomen digitaalisen kompassin 2. luonnoksesta. Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle.

14.9.2022

Digikompassin tavoitteena on luoda kokonaiskuva Suomen digitalisaatiokehityksestä. PAM: Digikompassiin pitäisi lisätä tavoite heikoista perustaidoista kärsivien työikäisten aikuisten tuen ja koulutustarjonnan lisäämisestä. Digikompassi jättää huomiotta suurten teknologiayritysten toimialoja läpileikkaavan luonteen. EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden sääntely on tarpeen. Aiheet: Digikompassi. Digitalisaation kehitys. Digikyvykkyys. Digitaalinen osaaminen.

Haku