Hyppää sisältöön

VN272362020 Kansallista yritysvastuulakia koskeva arviomuistio. Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle.

14.4.2022

Aiheet: Yritysvastuu. Työelämän ihmisoikeudet. Raportointivelvoite. Huolellisuusvelvoite. Seuraamusjärjestelmä.

Haku