Hyppää sisältöön

VN314642023 Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista annettujen valtioneuvoston asetusten muuttamisesta. Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle.

27.2.2024

PAM ei kannata hallituksen esityksen mukaista avoimen korkeakoulutuksen maksujen nostoa. Trendi, jossa jatkuvan oppimisen kustannuksia siirretään kasvavassa määrin oppijalle itselleen, on sosiaalisesti epäoikeudenmukainen sekä vahingollinen kansallisille tavoitteille nostaa korkeakoulutettujen määrää.

Haku