Hyppää sisältöön

VN337272023 HE laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle.

12.6.2024

PAM kannattaa eri keinoja, joilla ammatillista koulutusta kehitetään työelämälähtöisemmäksi ja työllistymisen näkökulmasta tehokkaammaksi. Samalla PAM ei kannata työelämätoimikuntien roolin hätiköityä kaventamista, vaan esittää toimikuntien kehittämiseksi kolmikantaista suunnittelua.

Haku