Hyppää sisältöön

17.08.2023

Häirintä asiakastyössä

Yli puolet palvelualojen työntekijöistä kokee väkivaltaa tai sen uhkaa työssään. Vielä useampi kokee seksuaalista häirintää. Tukalin tilanne on nuorilla ja ravintola-alan työntekijöillä. Viiden vuoden takaiseen verrattuna tilanne näyttää heikenneen. Tiedot käyvät ilmi PAMin vuonna 2020 tekemästä kyselystä.

Tiivistelmä

Yleisyys

Yli puolet on saanut osakseen nimittelyä tai uhkailua asiakkaiden taholta viimeisen vuoden aikana  PAMin kyselyyn vastanneista. Fyysistä väkivaltaa tai välineellä (esim. veitsellä) uhkailua oli kokenut joka kymmenes.

Seksuaalista häirintää oli kaikista asiakaspalvelutyössä olevista kohdannut 57 %. Viimeisen vuoden aikana sitä oli kohdannut 37 %. Tarjoilijat kokevat sitä muita useammin, 7  % lähes jokaisessa työvuorossaan.

Häirintää kohdanneiden osuus on lisääntynyt kaikissa ammattiryhmissa verrattuna vuoteen 2015, jolloin PAM kysyi edellisen kerran häirinnästä jäseniltään. Silloin myyjistä kertoi kohdanneensa seksuaalista häirintää 50 % ja nyt 56 %.

Viisi vuotta sitten 21 % siivoojista kertoi kohdanneensa asiakkaiden suunnalta seksuaalista häirintää, nyt 24 %. Vuoden 2015 kyselyyn vastanneista tarjoilijoista oli 61 % kokenut seksuaalista häirintää. Osuus oli jo 75 % vuonna 2020.

Vuonna 2015 seksuaalista häirintää kokeneista vastaajista 55 % ei ollut ilmoittanut siitä esimiehelleen. Ilmoittamatta jättäneiden osuuskin oli kasvanut. Se oli nyt 60 %.

Kohdistuminen

Seksuaalinen häirintä kohdistuu erityisesti nuoriin. Alle 25-vuotiaista yli 70 % ilmoitti kokeneensa sitä. Asia on kuitenkin tuttu kaikille ikäryhmille, sillä yli 55-vuotiaista 32 % ilmoitti kokeneensa sitä joskus, vaikka vain 4 % viimeisen vuoden aikana.

Myös miehet kokevat pamilaisilla aloilla seksuaalista häirintää. Sen kohteeksi oli joutunut joka viides mies. Naisilla häirintä on kuitenkin noin 4 kertaa miehiä yleisempää.

Ilmentymät

Häirintä ilmenee tavallisimmin kommentteina, mutta kaikki häirinnän muodot ovat käytössä. ”Kommentteja pukeutumisesta, muka tahatonta koskettelua ohittaessa, kikkelikuvia Whatsappissa, suoria kysymyksiä mahdollisuudesta seksiin kanssani”, kertoo yksi vastanneista.

Tarjoilijat ja siivoojat näyttävät kohtaavan kosketuksina ilmenevää häirintää enemmän kuin myyjät.

Metoo

Vastaajista 92 % ajattelee, ettei #metoo–kampanja ole vaikuttanut asiakkaiden käytökseen. Työnantajien suhtautumiseen kampanja taas on vaikuttanut vastaajien kertoman mukaan kaikin mahdollisin tavoin: on menty parempaan suuntaan, ei ole vaikuttanut suuntaan eikä toiseen, mutta kävipä niinkin että ”pikkujouluissa pomon vitsit ovat vielä entistäkin härskimpiä.

Seuraukset

Häirintä aiheuttaa ahdistusta ja pelkotiloja, kertoi joka kolmas vastanneista. Joka viides on vaihtanut sen vuoksi alaa tai työpaikkaa. Avovastauksissa vastaajat kertoivat häirinnän aiheuttaneen tiettyjen asiakkaiden välttelyä ja oman ystävällisyyden säätelyä. Tilanne ärsyttää ja aiheuttaa mielipahaa, jota käsitellään omassa mielessä. Myös tottuminen auttaa selviytymisessä.

Käsittely

Häirintää kokeneista peräti 60 % kertoi ei ollut kertonut siitä esimiehelleen. Syynä näyttää olevan se, ettei siitä uskota olevan hyötyä.

57 % esimiehelle häirinnästä kertoneista koki, että esimies kyllä kuunteli, mutta ei tehnyt asialle mitään. Kolmanneksen esimies tarttui asiaan.

Heikoimmin asiaan tarttuivat myyjien esimiehet: 73 % asiasta kertoneesta myyjästä koki, että esimies kyllä kuunteli, mutta ei tehnyt asialle mitään.

TOTEUTUS: Kutsu verkkokyselyyn lähetettiin 3000 PAMin jäsenelle. Siihen vastasi kaikkiaan 374 pamilaista. PAM toteutti kyselyn yhteistyössä Ylen Tilipäivä-ohjelman kanssa. Kysymykset laadittiin ohjelman työryhmän luonnostelun pohjalta.

Tutustu ja lataa tulokset

Haku