Hyppää sisältöön

15.08.2023

Paikallinen sopiminen – kysely suomalaisille

PAMin tilaamanana Gallup Forumissa toteutettu tutkimus paikallisesta sopimisesta työikäisille suomalaisille. marraskuussa 2020. 12 kysymystä.

Tiivistelmä

Vaikutusmahdollisuudet

Kyselyn vastaajat kuitenkin näkevät työnantajien mahdollisuudet vaikuttaa paikallisen sopimisen parempina kuin työntekijöiden mahdollisuudet. Noin 60 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että työnantajilla on työntekijöitä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa lopputulokseen. 22 prosenttia uskoo osapuolten vaikutusmahdollisuuksien olevan yhtä hyvät ja vain 8 prosenttia uskoo työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia suuremmiksi.

Osaaminen

Kyselyn perusteella paikallisen sopimisen merkitystä ei tunneta kovin hyvin 35 prosenttia arvelee olevansa melko tai erittäin huonosti perillä siitä, mistä kaikesta paikallisessa sopimisessa on kysymys, tai ei osaa sanoa  kuinka perillä on.

Edustajat

Yli puolet vastaajista (53 %) onkin sitä mieltä, että neuvottelemiseen koulutetun ammattiliiton luottamusmiehen tai ammattiliiton edustajan pitäisi edustaa työntekijöitä silloin, kun työsuhteen ehdoista sovitaan paikalliseti työpaikoilla. Muun työntekijöiden edustajan valitsisi 18 % ja 15% kannattaa sitä, että jokainen työntekijä neuvottelisi itse.

Ammattiliittojen toivotaan sopivan asioista työntekijöiden puolesta myös silloin, kun niistä sovitaan paikallisesti. Sitä toivoo 60 % vastaajista.

Parannus vai ei

Paikallisen sopimisen ei juurikaan uskota tuovan kuitenkaan parannusta omaan työmarkkina-asemaan tai työelämään yleensä. Johtajista ja yrittäjistä yli puolet uskoo asemansa paranevan, mutta palkansaajien, työttömien ja opiskelijoiden keskuudessa useampi uskoo asemansa heikkenemiseen kuin paranemiseen.

Yli puolet kuitenkin uskoo, että paikallisesta sopimisesta tulee lähitulevaisuudessa yleisin vaihtoehto sopia työehdoista työntekijöiden ja työnantajien välillä.

Tutkimus toteutettiin Gallup Forumissa marraskuussa 2020. Kyseessä on TNS Gallup Oy:n internetiä tiedonsiirrossa hyödyntävä vastaajapaneeli. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat työikäiset (18-65-vuotiaat). Tutkimusta varten haastateltiin 1.126 henkilöä. Tilastollinen virhemarginaali on 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

 • Kuinka hyvin omasta mielestään perillä siitä, mistä kaikesta paikallisessa sopimisessa loppujen lopuksi on kyse
 • Sovitaanko työpaikalla työsuhteen ehdoista paikallisesti 
 • Haluaisiko sopia työsuhteensa ehdoista itse
 • Kummalla osapuolella on paremmat mahdolliset lopputuloksen sisältöön silloin, kun työehdoista sovitaan paikallisesti
 • Kenen pitäisi edustaa työntekijöitä silloin, kun työsuhteen ehdoista sovitaan paikallisesti työpaikoilla
 • On tärkeää, että ammattiliitot sopivat asioista työntekijöiden puolesta myös silloin, kun niistä sovitaan paikallisesti
 • Työnantajapuoli yrittää paikallisen sopimisen avulla horjuttaa ammattiyhdistysliikkeen asemaa Suomessa
 • Vaatimukset ammattiliittojen luottamusmiesten korvaamisesta työntekijöiden keskuudestaan valitsemilla neuvottelijoilla on esimerkki keinoista, joilla työnantajat yrittävät heikentää työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla 
 • Uskon, että paikallisen sopimisen yleistyminen muuttaa suomalaista työelämää parempaan suuntaan 
 • Jos minua koskevista työehdoista sovittaisiin nykyistä enemmän paikallisesti, oma asemani työmarkkinoilla luultavasti paranisi
 • Riippumatta siitä, mitä esim. ammattiyhdistysliike väittää, työntekijöillä ja työnantajilla on pääsääntöisesti tasavertaiset mahdollisuudet vaikuttaa lopputuloksen sisältöön silloin, kun työehdoista sovitaan paikallisesti

Haku