Hyppää sisältöön

15.08.2023

PAMin jäsenkysely 2022

PAMin jäsenistä 43 prosenttia on tyytymättömiä toimeentuloonsa. Omasta taloudestaan on huolissaan 80 prosenttia työssäkäyvistä vastaajista. Aiheet: Toimeentulo, taloudellinen tilanne, työkuorma, työpaikan vaihto-aikeet, terveys, työyhteisö, esimiestyö, koulutus, teknologia, työttömyys.

Tiivistelmä

PAMin jäsenistä 43 prosenttia on tyytymättömiä toimeentuloonsa. Tyytymättömyys on kasvanut vuodessa kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Toimeentuloon liittyvät ongelmat kiertyvät kyselyssä esiin monin tavoin.

Taloudelliset huolet painavat ennätyksellisen suurta osuutta PAMin jäsenistä. Omasta taloudestaan on huolissaan ennätyksellinen 80 prosenttia työssäkäyvistä vastaajista. Huolet ovat käyneet myös aiempaa vakavammiksi. Yli neljännes, 26 prosenttia, kokee vakavia tai melko suuria taloudellisia huolia.

Melkein puolet yli vuoden nykyisessä työsuhteessaan olleista on harkinnut työpaikan vaihtoa. Kaikilla aloilla parempi palkka on tärkein motiivi suunnitella työpaikan vaihtoa.

Myös yleinen työtyytyväisyys oli ottanut takapakkia. Esimerkiksi työn kuormittavuuden kasvua pelätään. Toisaalta työyhteisön merkitys voimavarana on kasvanut ja esimiestyö parantunut.

PAMin jäsenistä yhtä suurempi osa tekee osa-aikatyötä. Vuonna 2011 osa-aikatyötä tekevien osuus oli 30 prosenttia, kun nyt 39 prosenttia kertoo tekevänsä osa-aikatyötä.

PAM käy parasta aikaa neuvotteluja monella alalla työehdoista. Aloilla podetaan pulaa työvoimasta.


PAMin jäsenkysely toteutettiin sähköisesti ajalla 14.11. – 4.12.2022. Kyselyyn vastasi 6117 jäsentä.

Tutustu kyselyn tuloksiin

Haku