Hyppää sisältöön

15.08.2023

PAMin vetovoimabarometri 2020

PAMin toimeksiannosta Kantar Publicin marraskuussa 2022 toteuttama kysely. Kohderyhmä 18-65-vuotiaat suomalaiset. Mielikuvat aloista, yhteiskuntaan liittyviä mielipiteitä.

Tiivistelmä

Tunnettavuus

Kaupan ala, majoitus- ja ravitsemisala sekä kiinteistöpalvelu ala tunnetaan hieman aiempaa paremmin. Aloista heikoimmin tunnetaan kiinteistöpalveluala ja parhaiten kaupan ala.

Arvostus

Noin neljä viidestä (83%) suomalaisesta kokee, että Covid-19-pandemian aika on korostanut hänen mielessään asiakaspalvelualojen työntekijöiden työn tärkeyttä yhteiskunnassa.  

Kaikilla kolmella alalla ammatteja ja työntekijöitä todella paljon arvostavia on vähintään neljä viidestä suomalaisesta. Arvostus on noussut tasaisesti vuodesta 2015 lähtien.

Mielikuvat

Mielikuvissa osa-aikatyön runsaus hallitsee edelleen pamilaisten alojen imagoa. Kaupan alan ja majoitus- ja ravitsemisalan mielikuviin liittyy myös vahvasti työn sosiaalisuus. Kiinteistöpalvelualalla taas ajatellaan työntekijöillä olevan selkeät työt ja tehtävät. Useat liittävät väkivallan ja seksuaalisen häirinnän majoitus- ja ravitsemisalaan. Kaupan alalla on 10 vuodessa heikentynyt selvästi mielikuva, että alalla on menestyviä yrittäjiä ja työnantajia. 10 vuotta sitten se mielikuva oli 40%:lla, nyt 22%:lla.

Houkuttelevuus

Käsitys että alat houkuttelevat nuoria on ollut muutaman vuoden laskusuunnassa. Kaupan alan (44%) ja kiinteistöpalvelualan (27%) yleinen houkuttelevuus työnantajina on kuitenkin lisääntynyt viime vuodesta. Majoitus- ja ravitsemisalan houkuttelevuus on entisellään (30%).

PAMin tilaaman tutkimuksen on toteuttanut TNS Gallup Oy. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat työikäiset (18-65-vuotiaat). Tutkimusta varten haastateltiin 1.126 henkilöä. Tilastollinen virhemarginaali on 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kysely toteutettiin internetiä tiedonsiirrossa hyödyntävällä vastaajapaneeli.

Tutustu tuloksiin

Haku