Hyppää sisältöön

13.08.2023

Suhdannebarometri 2019

Tiivistelmä barometrien tuloksista kvartaaleittain:

1/4 Matkailu- ja ravintola-alan kasvu jatkuu. Sen sijaan vastaajien usko kiinteistöpalvelualan työmarkkinoihin on yllättävän heikkoa.

2/4 Useampi kuin joka kymmenes suhdannebarometriin vastanneista vastaanotti asumistukea ja lähes joka kymmenes soviteltua työttömyystukea huhti−kesäkuussa. Ennätysmäärä vastaajia mahdollisti vastausten alueellisen tarkastelun sekä esimiesten vastausten
erottelun matkailu- ja ravintola- sekä kaupan alalla

3/4 Kaupan alan työntekijät kertovat alan laaja-alaisesta kasvusta. Matkailu- ja ravintola-alalla alkuvuoden vahva talouskehitys vaikuttaa hyytyvän matkailijoiden määrän kasvusta huolimatta.

4/4Palvelualojen työntekijöiden taloushuolet jatkuvat, vaikka suurten toimialojen suhdannetilanne on edelleen
vahva. Oman taloustilanteen haasteet korostuvat osa-aikaisilla vastaajilla.

Tutustu barometrin tuloksiin

Haku