Hyppää sisältöön

30.01.2024

Suhdannebarometri 2023

1/23 Matkailu- ja ravintola-alan sekä turvallisuusalan näkymät kohentuneet. Erityisesti turvallisuusalan sekä kiinteistöpalvelualan vastaajien oma taloustilanne herättää kuitenkin huolta.

2/23 Vain kymmenesosa kertoo taloudellisen tilanteensa parantuneen. Heikoin tilanne kaupan alalla. Matkailu- ja ravintola-alalla aiempaa pienempi osuus uskoo työnantajansa taloudellisen tilanteen paranevan. Vartiointialan vastaajat kokevat työttömyyden uhan kasvaneen kohdallaan hieman.

3/23 Työntekijöiden talouden näkymät synkkiä. Leikkaukset vaikeuttavat osa-aikaisten tilannetta. Kaupan alan vastaajista vain 7,7 prosenttia odottaa taloustilanteensa paranevan tulevan vuoden aikana. Matkailu- ja ravintola-alalla vastaava osuus on 9,7 ja kiinteistöpalvelualalla 9,8 prosenttia.

4/23 Aiempaa useampi suhdannebarometriin vastanneista palvelualojen työntekijöistä kertoo nyt työnantajayrityksen vaikeuksista. Turvallisuusalan sekä matkailu- ja ravintola-alan työntekijät kokevat myös työmarkkinatilanteensa heikentyneen viime kuukausina.

Tutustu barometrin tuloksiin

Haku