Hyppää sisältöön

11.10.2023

Töissä, mutta köyhä

Yhteiskunta käytti vuonna 2017 arviolta 500 miljoonaa euroa palkkatyököyhien riittämättömien ansiotulojen kompensaatioon, käy ilmi VM Niina Tannerin PAMin tilauksesta tekemässä selvityksessä (2019).

“Töissä, mutta köyhä – palkkatyököyhyys ja sen kustannukset ravintola- ja kiinteistöpalvelualoilla” raportissa tavoitteena on laskea kokeille, tarjoilijoille ja siivoojille palkan jatkeeksi maksettujen sosiaalisten tulonsiirtojen vuotuiset kokonaiskustannukset. Yksityisillä palvelualoilla työskentelevien tarvetta turvautua sosiaalisiin tulonsiirtoihin verrataan myös kaikilla toimialoilla työskentelevien tilanteeseen.

Selvityksen keskeiset tulokset

Työssäkäyvien köyhyysriskit kasautuvat monella mittapuulla palvelualojen työntekijöille.

Palkkatyököyhyys liittyy tarpeeseen kompensoida elämiseen riittämättömiä tuloja sosiaalisilla tulonsiirroilla. Tarve korostuu siivous- ja ravintola-aloilla.

Raportti on jatkoa Niina Tannerin ja PAM ry:n välisenä toimeksiantona toteutetulle selvitystyölle (10/2016–3/2017) sekä aiheesta maaliskuussa 2017 julkaistulle raportille “Mulle, mulle ja sosiaaliluukulle” – Palkkatyököyhyyden taloudelliset kustannukset veronmaksajille. Selvityksen tavoitteena oli tuolloin tuottaa tietoa siitä, missä määrin vähittäiskaupan alan myyjille kompensoidaan vaillinaisia palkkatulojaan sosiaalisilla tulonsiirroilla. Lisäksi tarkoituksena oli tehdä keskustelunavaus palkkatyököyhyydestä. Vaikka julkinen keskustelu matalan palkan ja sosiaaliturvan yhdistämisestä olikin jo tuolloin varsin vilkasta, oli aihetta selvitetty Suomessa verrattain vähän.

Tutustu koko tutkimukseen

Haku