Hyppää sisältöön

15.08.2023

Vetovoimabarometri 2021

PAMin toimeksiannosta Kantar Publicin marraskuussa 2022 toteuttama kysely. Kohderyhmä 18-65-vuotiaat suomalaiset. Mielikuvat aloista, Alojen houkuttelevuus

Tiivistelmä

Työvoimapula

Yli puolet työikäisistä suomalaisista (53%) pitää palkkojen nostamista parhaana keinona parantaa työvoiman saatavuutta. Noin joka viides (18%) uskoo jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehtimisen houkuttelevan työvoimaa. Työsuhteiden laatuun satsaamiseen luottaisi noin joka kymmenes (12%).

Paljon esillä pidetty sosiaalietuuksien, esimerkiksi työttömyysturvan, leikkaamiseen turvautuisi harva, vain joka 20. vastaaja (5%). Innokkaimmin työttömyysturvan leikkaukseen tarttuisivat yrittäjät. Koulutus ja ulkomainen työvoima oli ratkaisu vielä harvemman mielestä.

Mielikuvat aloista

Barometrissä kysytään työikäisiltä suomalaisilta heidän mielikuviaan aloista ja niiden houkuttelevuudesta ja tunnettavuudesta työnantajana. Lisäksi kysytään, miten mielellään näkisi läheisiään alalla. Vastaajista 80 prosenttia arvostaa alojen työntekijöitä.

Osa-aikatyön ja vuorovaikutuksen runsaus yhdistyy erilaisista mielikuvista useimmin sekä kauppaan että majoitus- ja ravitsemusalan. Kiinteistöpalveluissa taas nähdään töiden olevan selkeitä ja työllistymisen helppoa.

Kaikkia kolmea alaa yhdistää myös, että palkkauksen houkuttelevuus ei yhdisty niihin. Kaupassa työntekijän ei uskota voivan vaikuttaa työn sisältöön, mara-alalla työajat eivät sovi pienten lasten vanhemmille ja kita-alan töitä ei pidetä haluttuina.

Aloista kauppa on mieluisin, tunnetuin ja houkuttelevin. Kiinteistöpalveluala ja majoitus- ja ravitsemisala ovat melko lailla tasoissa. Arviot kiinteistöpalvelualasta ovat hieman kohentuneet ja mara-alasta heikenneet.

Tutustu vetovoimabarometri 2021 tuloksiin:

Haku