Hyppää sisältöön

13.12.2023

Vetovoimabarometri 2023 – yhteiskunta

PAMin toimeksiannosta Kantar Publicin marraskuussa 2023 toteuttama kysely. Kohderyhmä 18-65-vuotiaat suomalaiset. Yhteiskuntaan liittyvät mielipiteet

Tiivistelmä

Yhteiskuntaan ja työmarkkinoihin liittyvät kysymykset

Lakko-oikeuden rajoittaminen ja ensimmäisen sairauspäivän muuttaminen palkattomaksi saavat valtaosalta tuomion.

64 prosenttia sanoo olevansa eri mieltä väitteen ”Nykyisiä työntekijöiden lakko-oikeuksia voisi rajoittaa” kanssa.

”Työntekijkälle ei ole tarpeen maksaa palkkaa ensimmäiseltä sairauspäivältä.” -väitteen kanssa erimieltä on 73 prosenttia vastaajista.

Työttömyysturvan lapsikorotuksen poistamista työttömiltä vanhemmilta vastustaa 60 ja kannattaa 7 prosenttia vastaajista. 17 prosentilla ei ole kantaa ja 7 prosenttia ei osaa sanoa.

Enemmistö suhtautuu kielteisesti myös työntekijän sakottamiseen laittomaan työtaisteluun osallistumisesta sekä työntekijän irtisanomisen helpottamisen henkilöön menevien syiden perusteella.

Peräti 85 prosenttia on sitä mieltä, että oikein saada parempi korvaus sunnuntaina tehtävästä työstä.

Tutkimuksen perusteella  valtaenemmistö (75%) pitää kaikkien saatavilla olevia julkisia palveluita alhaista verotusta tärkeämpinä. Enemmistö(61%) ei myöskään hyväksy ajatusta, että eriarvoisuuden kasvu on hyväksyttävä talouskasvun lisäämiseksi. 32 % hyväksyy ajatuksen.

Tutustu kaikkiin kysymyksiin

Haku