Skip to content

Kaleva och If

Senast uppdaterad: 28.02.2024

Kaleva och If

Livförsäkring – spara hundratals euro

Kalevas livförsäkring täcker dödsfall på grund av både sjukdom och olycksfall. Trygga din familjs utkomst med omfattande säkerhet.

Du och din make har rätt till en betydligt och permanent billigare livförsäkring, rabatten är 52 %. De PAM-medlemmar som redan utnyttjat förmånen sparar i genomsnitt 307 euro om året. Du kan välja individuell trygghet för dig och din make/maka, eller en gemensam trygghet som är ännu mer prisvärd. Det räcker att en av er är medlem.

Olycksfallsförsäkring – för hela familjen

Olycksfallsförsäkringens förmåner omfattar hela familjen. Du och din make/maka kan skräddarsy heltäckande och prisvärda olycksfallsförsäkringar efter era behov.

Du kan också teckna ett verkligt förmånligt olycksfallsförsäkringspaket för dina barn – till och med under 4 euro i månaden. Försäkringen gäller överallt i världen och utan självrisk samt täcker bl.a. tävlingsidrott fram till 18 års ålder. 

Som en extra förmån till de nya försäkringarna får du tilläggsskyddet Selviytymisturva för varje försäkrad vid dödsfall. År 2024 är förmånen värd 2 000 euro.

Mer information hittar du här (på finska):

PAMin henkivakuutus edullisesti – Kalevavakuutus

Kontakt information

Bulevardi 56
00120 Helsinki
010 191919

Sök