Skip to content

Löntagartidningar

Senast uppdaterad: 20.05.2024
portrait of woman with cup of coffee reading newspaper at table with laptop in cafe

Löntagartidningar

Som medlem i PAM får du en tidningsförmån som du kan använda till att prenumerera på löntagartidningar.

En förmån värd 30 euro gäller årsprenumerationer på följande tidningar:

En förmån värd 20 euro gäller årsprenumerationer på följande tidningar:

Uppge att du är medlem i PAM så får du prenumerationsförmånen. Hör dig också för med fackavdelningen vilka tidningsförmåner den har. 

 

Kontakt information

Siltasaarenkatu 18 A
00530 Helsinki
020 774 002
pam@pam.fi

Sök