Skip to content

Neste-bränslerabatt

Senast uppdaterad: 03.01.2024

Neste-bränslerabatt

Med PAM-medlemskortet får du rabatt på bensin- och dieselinköp på Nestes servicestationer. Rabatten är 2,1 cent/liter på gällande minutpriset. Förmånen gäller inte Neste Express-stationer.

Du får förmånen genom att ladda ned Neste-appen i din mobil och ange PAM-förmånskoden i appen. Du hittar koden i PAM:s e-tjänst under Medlemskort och -medlemsförmåner > Förmånskampanjer. I e-tjänsten hittar du också anvisningar för att ladda ner Neste-appen.

Om du inte kan ta appen i bruk får du samma förmån genom att beställa ett plastkort som är giltigt t.o.m. 31.12.2024 eller så länge som ditt medlemskap är giltigt. Beställ kortet i PAM:s e-tjänst. (Notera att bränsleförmånen för det gamla plastkortet upphörde 31.12.2020, om du alltså fortfarande vill använda ett plastkort, lönar det sig att beställa ett nytt.)

Kontakt information

Keilaranta 21
02150 Espoo
010 45811

Sök