Nyhet - 24.05.2019 klo 14.00Medlemsservice

Avbrott på PAM:s och arbetslöshetskassans webbplats 27.5 kl. 16.15–21

Avbrott på PAM:s och arbetslöshetskassans webbplats 27.5 kl. 16.15–21

Avbrotten i webbtjänsterna beror på en programuppdatering. Läs mer →

ArtikelMeddelande - 24.05.2019 klo 11.30Ungdomar

Nordjobb kan vara din biljett till ett sommarjobb i Norden

Nordjobb kan vara din biljett till ett sommarjobb i Norden

Är du ung, intresserad av ett sommarjobb i Norden och öppen för nya äventyr? Då är Nordjobb något för dig! Läs mer →

Meddelande - 22.05.2019 klo 13.00Trakasserier

PAM, Finsk Handel, MaRa, EK och FFC: Företagen och de anställda inom servicebranschen måste skyddas mot störande uppförande – företagsbesöksförbud föreslås

PAM, Finsk Handel, MaRa, EK och FFC: Företagen och de anställda inom servicebranschen måste skyddas mot störande uppförande – företagsbesöksförbud föreslås

PAM, Finsk Handel, MaRa, EK och FFC föreslår att även företag ska kunna ansöka om besöksförbud mot personer som kontinuerligt orsakar störningar. Både företagen och de anställda behöver en trygg kundservice- och arbetsmiljö, betonar förbunden. Läs mer →

Artikel - 21.05.2019 klo 15.30EU

Vilken arbetslivsfråga är intressantast i EU?

Vilken arbetslivsfråga är intressantast i EU?

Minimilönerekommendationen på Europanivå, svarar direktör Aleksi Kuusisto som avslutar sin period på FinUnions. Läs mer →

Nyhet - 21.05.2019 klo 10.19Lön

Handelns avlöningssystem förnyas – målet en modell baserad på krav i arbetet

Handelns avlöningssystem förnyas – målet en modell baserad på krav i arbetet

Övergår vi till ett avlöningssystem baserat på krav i arbetet identifierar vi bättre nuvarande arbetsuppgifter inom handel och beaktar vi ändringar inom branschen. Nya systemet testas redan nu. Läs mer →

Artikel - 20.05.2019 klo 15.00Samarbetsförfarande

Robotisering och automatisering hotar tjänstemannaarbeten på Kesko

Robotisering och automatisering hotar tjänstemannaarbeten på Kesko

Framstegen inom robotisering och automatisering kan resultera i att upp till 31 tjänstemän förlorar sitt arbete på Kesko efter två samarbetsförhandlingar. Huvudförtroendeman Petri Järvinen berättar att det tvistas om samarbetsförfarandet. Läs mer →

Artikel - 16.05.2019 klo 12.00

Hur arbetet förändras viktigaste framtidsfrågan– enligt Jarkko Eloranta på FFC måste socialskyddet hänga med Läs mer →

Artikel - 14.05.2019 klo 15.00

Liisa Jaakonsaari lämnar Europaparlamentet: ”Medborgarna får sin röst hörd via parlamentet” Läs mer →

Meddelande - 14.05.2019 klo 14.00

Nya regeringen ska skapa mer trygghet för lågavlönad Läs mer →

Nyhet - 14.05.2019 klo 11.00

EU-valkandidater från PAM – rösta i valet till Europaparlamentet Läs mer →