Meddelande - 18.09.2018 klo 17.00Stridsåtgärder

PAM beslöt om omfattande övertidsförbud och övriga stridsåtgärder

PAM beslöt om omfattande övertidsförbud och övriga stridsåtgärder

Servicefacket PAM rf:s styrelse beslöt att införa övertidsförbud inom alla branscher. Tidpunkten då övertidsförbuden träder i kraft meddelas senare. Ifall att Sipiläs regering inte drar tillbaka sina planer på att försämra uppsägningsskyddet, utvidgar PAM stridsåtgärderna. Läs mer →

Nyhet - 18.09.2018 klo 09.00Politik

Friare uppsägning på småföretag skulle innebära en risk: Redan många tvisteärenden sedan tidigare

Friare uppsägning på småföretag skulle innebära en risk: Redan många tvisteärenden sedan tidigare

Regeringen planerar att arbetstagare på företag med mindre än 20 personer lättare ska kunna sägas upp på personliga grunder. PAMs statistik visar att man på små företag redan sedan tidigare har fler tvisteärenden än i stora företag – det är inte alla som ens är insatta i de nuvarande lagarna och kollektivavtalen. Läs mer →

Nyhet - 17.09.2018 klo 18.00Samhälle

Annika Rönni-Sällinen med i ordförandekampen

Annika Rönni-Sällinen med i ordförandekampen

Annika Rönni-Sällinen som arbetat inom fackföreningsrörelsen i över 20 år är den förste som anmält sitt intresse för PAM-ordförandeskapet. Läs mer →

Nyhet - 14.09.2018 klo 19.00Kollektivavtalsförhandlingar

Väktarna missnöjda – uttåg från arbetsplatserna

Väktarna missnöjda – uttåg från arbetsplatserna

Budskapet om att kollektivavtalsförhandlingarna inom vakthållningsbranschen inte framskridit som önskat och att lönefrågan gnagar illa nådde väktarna under torsdagen. På grund av dessa omständigheter kunde man skåda utmarscher på morgonnatten då väktare på Prevent 360 avlägsnade sig från arbetsplatsen mitt under arbetsskiftet. Läs mer →

Nyhet - 13.09.2018 klo 17.30Kollektivavtalsförhandlingar

Kollektivavtalsförhandlingarna för väktare i återvändsgränd - löneförhöjningsfrågan gnagar illa

Kollektivavtalsförhandlingarna för väktare i återvändsgränd - löneförhöjningsfrågan gnagar illa

Kollektivavtalsförhandlingarna fortsatte i dag under kalla förhållanden. PAMs förhandlare överraskades av arbetsgivarförbundets kyliga mottagande. Läs mer →

Nyhet - 13.09.2018 klo 16.10Kollektivavtal

Löneförhandlingarna för hårfrisörer fortsatte

Löneförhandlingarna för hårfrisörer fortsatte

Löneförhandlingarna för håfrisörer fortsatte idag torsdag 13.9. Förhandlingarna om löneförhöjningar som inleddes för en vecka sedan avancerade i samstämmighet. Läs mer →

Nyhet - 10.09.2018 klo 14.15

Förtroendemän och företag medverkar i kollektivavtalsförhandlingarna för väktare Läs mer →

Artikel - 10.09.2018 klo 10.00

Fackförbundens förhållande till invandring är komplex ur forskarsynvinkel Läs mer →

Artikel - 06.09.2018 klo 17.47

Professor Melin: I skuggan av avveckling av normer vill man försämra arbetsvillkoren Läs mer →

Nyhet - 06.09.2018 klo 11.41

Ändring av arbetslagstiftningen leder till allt osäkrare domar i uppsägningssituationer Läs mer →