Arbetslivet - 12.02.2021 klo 11.45

Stockmann inleder massiva samarbetsförhandlingar för att permittera 870 anställda

Stockmann inleder massiva samarbetsförhandlingar för att permittera 870 anställda

Varuhuskedjan motiverar förhandlingarna med förlängningen av pandemin och de negativa ekonomiska effekter som den förorsakar.

Medlemskap - 12.02.2021 klo 09.43

”Vem som helst klarar sig inte i ett serviceyrke”

”Vem som helst klarar sig inte i ett serviceyrke”

Kristian Solala, som jobbar som försäljare i en R-kiosk, anslöt sig till servicefacket PAM för ett år sen. Han tycker att det finns mycket felaktiga föreställningar kring yrken inom servicebranschen.

Arbetslöshetskassan - 11.02.2021 klo 08.45

Handläggningskö för dagpeningsansökningar

Handläggningskö för dagpeningsansökningar

Antalet ansökningar om dagpening som mottagits av Servicebranschernas arbetslöshetskassa har ökat de senaste veckorna. Till följd av detta har behandlingstiderna förlängts. Arbetslöshetskassan behandlar ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning i den ordning de anländer.

Arbetslivet - 11.02.2021 klo 08.30

Gallup: Det tuffaste är osäkerheten inför framtiden

Gallup: Det tuffaste är osäkerheten inför framtiden

Tre förtroendepersoner inom turism-, restaurang- och fritidsbranschen berättar hur coronatiden syns på arbetsplatserna.

Arbetsvälmående - 10.02.2021 klo 13.34

Handboken i arbetarskyddet inom handeln har uppdaterats - kolla in och beställ guiden till din arbetsplats

Handboken i arbetarskyddet inom handeln har uppdaterats - kolla in och beställ guiden till din arbetsplats

I den reviderade versionen behandlas utvecklingen av arbetsmiljön samt samarbete inom arbetarskyddet.

Lokala avtal - 08.02.2021 klo 07.59

PAM:s undersökning: Majoriteten av personer i arbetsför ålder ställer sig positivt till lokala avtal om förhandlingarna förs i genuin samarbetsanda

PAM:s undersökning: Majoriteten av personer i arbetsför ålder ställer sig positivt till lokala avtal om förhandlingarna förs i genuin samarbetsanda

Medbestämmande handlar om att båda parterna kan förhandla i en genuin anda utan att någondera parten får diktera villkoren.

Arbetslivet - 05.02.2021 klo 14.15

Vitsordet 8 för arbetarskyddet under coronatiden

Vitsordet 8 för arbetarskyddet under coronatiden

PAMs experter ger beröm åt arbetsgivarna för de arbetarskyddsåtgärder som vidtagits under coronatiden, men påminner om vikten av att regelbundet göra riskbedömningar.

Arbetslivet - 03.02.2021 klo 17.20

200 arbetsplatser hotade inom S-gruppens Sokotel – huvudförtroendemannen Outi Mäkelä ser inte hyrd arbetskraft som en lösning

200 arbetsplatser hotade inom S-gruppens Sokotel – huvudförtroendemannen Outi Mäkelä ser inte hyrd arbetskraft som en lösning

Enligt huvudförtroendemannen Outi Mäkelä föredrar personalen fotsatta permitteringar istället för att bli uppsagda. Möjligheten att anställa uppsagda arbetstagare som hyrd arbetskraft, vilket arbetsgivaren har framfört, förkastar hon.

Arbetslivet - 03.02.2021 klo 16.01

Matbuden i Norden tryggas rejäla arbetsvillkor sakta men säkert

Matbuden i Norden tryggas rejäla arbetsvillkor sakta men säkert

Fackförbundet 3F Transport har ingått ett kollektivavtal för matleveranstjänster tillsammans med Handelskammaren i Danmark. Även svenska Foodora matbud har ett kollektivavtal på lut.

Lön - 03.02.2021 klo 14.00

Om arbetsgivaren försätts i konkurs – var beredd på att din löneutbetalning upphör och att du får söka dina obetalda löner

Om arbetsgivaren försätts i konkurs – var beredd på att din löneutbetalning upphör och att du får söka dina obetalda löner

Enligt jurist Henry Vähtäri på PAM är det viktigt att anställda vet vissa grundläggande saker om konkurser nu när det har blivit lättare igen att söka ett företag i konkurs.

Mera nyheter