Politik - 05.08.2021 klo 13.57

Oron för restaurangbranschens anställda ökar, nya restriktioner i kraft

Oron för restaurangbranschens anställda ökar, nya restriktioner i kraft

De restaurangrestriktioner som träder i kraft på söndag gäller också för uteserveringar. PAM oroar sig för att restriktionerna försätter branschen och därmed också dess anställda i ännu större trångmål än tidigare.

Arbetslivet - 22.07.2021 klo 14.52

Tingsrätten gav en dom gällande en ogiltig hävning av ett anställningsförhållande

Tingsrätten gav en dom gällande en ogiltig hävning av ett anställningsförhållande

Den 21 juni 2021 gav Helsingfors tingsrätt en ensidig dom i ett mål som gällde en ogiltig hävning av ett anställningsförhållande. Tingsrätten ansåg att det inte fanns skäl att säga upp arbetstagarens anställning. Domen har inte vunnit laga kraft. 

Arbetslivet - 21.07.2021 klo 10.27

Karantän ger inte rätt att skjuta upp semestern

Karantän ger inte rätt att skjuta upp semestern

Även om vaccinationerna har framskridit snabbt, är det fortfarande möjligt att exponeras för Covid-19. När man försätts i karantän, är det viktigt att förstå att den inte ger rätt att skjuta upp semestern.

Arbetslagstiftning - 13.07.2021 klo 10.00

Åldersgränsen för inkomstrelaterad dagpenning höjs till 18 år i augusti

Åldersgränsen för inkomstrelaterad dagpenning höjs till 18 år i augusti

På grund av en ändring som gjorts i lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan inkomstrelaterad dagpenning från 1.8.2021 beviljas till endast de som fyllt 18 år. På grund av samma lagändring kan en person som är under 18 år inte längre tjäna in arbetsvillkor. Denna ändring träder i kraft 1.8.2022. 

Arbetslagstiftning - 08.07.2021 klo 13.00

Vad göra om du blir sjuk under semestern?

Vad göra om du blir sjuk under semestern?

Juha Ojala på PAM går igenom vad du behöver veta om självrisktid och om att skjuta upp din semester.

Arbetslivet - 08.07.2021 klo 09.17

PAM drar fallet med matbudet inför rätta

PAM drar fallet med matbudet inför rätta

Servicefacket PAM väcker talan i ett fall som gäller matbudets anställningsförhållande. Fallet har anhängiggjorts i Helsingfors tingsrätt torsdagen den 8 juli.

06.07.2021 klo 16.29

Delta i utlottningen och du kan vinna ett åkarmband till en nöjespark!

Delta i utlottningen och du kan vinna ett åkarmband till en nöjespark!

I sommar lottar PAM ut åkarmband åt sina medlemmar till nöjesparkerna Särkänniemi, Tykkimäki och Powerpark!

Medlemstjänster - 05.07.2021 klo 11.18

Utdelningen av åkarmband har avbrutits på grund av tekniska problem

Utdelningen av åkarmband har avbrutits på grund av tekniska problem

Åkarmband till nöjesparkerna Särkänniemi, Powerpark och Tykkimäki kommer att finnas till beställning vid ett senare tillfälle som vi meddelar till medlemmarna..

Blogg - 02.07.2021 klo 14.00

Även förtroendevalda behöver semester

Även förtroendevalda behöver semester

En annan exceptionell vår ligger redan bakom oss. Coronapandemin, som härjar globalt och i Finland, har påverkat allas liv. På arbetsplatsen har krisen utvidgat sina tentakler på många olika sätt.

Arbetslivet - 02.07.2021 klo 10.00

Det lönar sig även för en sommaranställd att gå med i facket

Det lönar sig även för en sommaranställd att gå med i facket

Sommarjobbet öppnade dörrarna till restaurangbranschen för Pavel Kurhinen. Nu har 30-åriga Kurhinen arbetat inom branschen i tio år. Ett medlemskap i facket ger trygghet i arbetslivet.

Mera nyheter