Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Strejk - 03.02.2023 klo 15.55

Strejkerna i matbutikerna förverkligas - ”Att strejkerna vid handelns logistikföretag blev uppskjutna stoppar inte oss”

PAM:s organisationsdirektör Risto Kalliorinne påminner om att handelns strejker är lagliga konfliktåtgärder som alla anställda har rätt att delta i.

Även om strejkerna vid handelns logistikföretag skjutits upp, börjar exceptionellt omfattande strejker nästa vecka i handelssektorn. De har en stor inverkan på förhandlingsläget.”

Strejkerna vid handelns logistikföretag skulle starta den 6 februari 2023. På framställning av riksförlikningsmannen blev strejken uppskjuten med två veckor. I och med beslutet kan de strejkerna starta tidigast den 20 februari. Uppskjutningen påverkar inte övriga strejker veckorna 6 och 7 PAM varslat om .

”Ett ofattbart beslut, men det stoppar inte oss. Arbetet för att arbetstagarna ska få de lönehöjningar de förtjänar fortsätter”, kommenterar Kallionrinne.

Han påminner arbetstagarna om att arbetsgivarsidan satt igång olika motåtgärder med syfte att undergräva de kommande strejkerna. PAM har fått kännedom om att man bland annat på flera arbetsplatser delat ut felaktiga anvisningar om strejkerna.

”I det här läget är det viktigt att bara följa de råd och instruktioner man får av PAM och arbetsplatsens förtroendeman. Det här är en laglig arbetskonflikt, som alla har rätt att delta i.”

Stämningarna på arbetsplatserna beskriver Kalliorinne som starka. Arbetstagarna är än mer redo att verka för bättre löner.

Kolla upp strejkplatserna och tiderna här

Frågor om läget i handelssektorn? Vi svarar! 

PAM:s telefontjänst är öppen för frågor om strejkerna i handelssektorn lördag 4.2 och söndag 5.2 kl. 10-14. Ring 030 100 625 för service på svenska.

uutisen-teksti: Minna Raitapuro

Nyheter